הגרב”מ אזרחי בשיחה: ‘יסגרו לנו הברזים, הם יתייבשו'
אשר קליין, JDN     ב"ה כ''ז בניסן תשע''ג    7.04.13

דברים אלו נאמרו בשיחה שנשא בפני מאות בחורי ישיבה שהגיעו לשבת התאחדות בפתח תקוה במסגרת ארגון בני הישיבות | הדמעות ניגרות מהעינים שלי, לראות אתכם! | האם הוטרדה אי פעם מנוחתם בגלל קושיא של רבי עקיבא איגר? האם הם יודעים מה זה לא לישון בלילה בגלל קושיא או סתירה ב’ראשון’ או בגמרא או ב’אחרון’ |

מאות בני ישיבה התאחדו השבת (שמיני) על ידי ארגון בני הישיבות של הרב צבי ירום בשכונת גני הדר שבפתח תקוה, שעות ספורות טרם כניסת השבת, זכו הבחורים להופעתו של מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שיט”א ראש ישיבת עטרת ישראל, שהגיעו במיוחד מירושלים, לשאת דברי חיזוק ולאחר מכן הותיר קושיא עצומה, עליה עמלו הבחורים במהלך השבת לתרצה.

לפני שמסר את הקושיא הקדים בדברי חיזוק נוכח הגזירות המאיימות עליהם ושכמותם:

“ברוך השם פעם ראשונה, איני יודע כל כך אם נותנים לי רשות להגיע, אבל אני לא יכולתי, שלא להגיע לכאן, אני רוצה להסביר לכם לפני שאשאל אתכם קושיא אחת ושתיים, מה המשמעות המיוחדת של השבת הזאת, על רקע המצב בכללותו.

תבינו, אני יודע שהתקבצו ובאו לכאן טובי בני הישיבות לצעירים, עליכם לדעת שאתם חוד החנית, של מלחמת הנצחון, שאנחנו בעזהשי”ת הולכים כדי לנצח את מחשבת הרשע, אינני יכול להסביר להם [ראשי המדינה] מה אנחנו רוצים, הם מבינים, האם הוטרדה אי פעם מנוחתם בגלל קושיא של רבי עקיבא איגר?

האם הם יודעים מה זה לא לישון בלילה בגלל קושיא או סתירה ב’ראשון’ או בגמרא או ב’אחרון’, האם הם יודעים מה זה עמל התורה? לצערי הרב הם לא מבינים, לא מסוגלים להבין, אני מדבר אליכם, כי עליכם במיוחד וישירות מופנות הגזירות, אין דרכנו, אינני מדברים סרה באף אחד, אנחנו כן מדברים סרה במחשבת רשע, אינני יכול להסביר ליושבי חושך מה זה אור יום, אבל אני יכול להסביר לבחורים נאורים בעלי פנים מבריקות ומנצנצנות כמו שלכם, הקדושה ניבטת מבין עיניכם.

מה השי”ת רוצה מאיתנו, עמקות, עמל התורה, לומדות, געשמאקייט געשמאקייט, טעם, רוצים לסגור לנו את הברזים, לא יהיו תקציבים, אבל הם יתייבשו, הברזים יסגרו לנו ה’ ירחם, לא יהיו תקציבים, אבל הם צריכים לדעת, סכנת הייבוש, ל”ע סכנה שלהם, ואנחנו בראש זקוף ובגב זקוף, ויגבה לבו בדרכי ה’, אין שום ויגבה לבו, כל ויגבה לבו הוא תועבה, רוץ מבדרכי השם.

בחורי חמד, כולם מצויינים, הדמעות ניגרות מהעינים שלי, לראות אתכם!. ברע’ן, פייער, כל עוד קושיא, כל עוד הערה, כל עוד עמק הפשט, איננו מגרה ומאתגר את האיכפתיות שלך, מפני שאתה לא יודע להאריך מה זה תורה, אתה לא תופס שזהו רצונו יתברך, אמנם בטל כבוד התורה, מה זה כבוד התורה? הערכה לתורה, האסטרטגיה של דרך המלחמה, זה הגברת כבוד התורה, צריך טוב טוב לחדור אל עצם השאלה עד שהשאלה באמת קשה, ואז אחר כך צריכה להיות שבת של ריתחא דאורייתא, רבותי, כל אחי הצלחה, שבת שלום.

במילים אלה סיים את פרק החיזוק, לאחר מכן הניח את קושייתו כהרגלו מידי שנה, ושב לביתו, במהלך השבת נשאו ונתנו באותה קושיא מאות הבחורים, ובצאת השבת התיישבו כולם לכתוב את היישוב אשר עלה על ליבם במהלך השבת, אותם התשובות יובאו על שולחנו של ראש הישיבה הגרב”מ אזרחי.