הצוואה של הרב יעקב יוסף: “לא לפנות לערכאות”
חנוך ישראלי, JDN     ב"ה ד' באייר תשע''ג   13.04.13

במהלך הלוויתו של הגאון ר’ יעקב יוסף זצוק”ל הביא את צוואתו הגאון ר’ יעקב עדס | “אל תפנו לערכאות”, “איסור חמור על שירות לאומי לבנות” | אביו מרן הגר”ע יוסף ספד לבנו: “בני הוא בבחינת מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, כל ימיו עסק בתורה, היה מרביץ תורה, מחיל אל חיל, הלך ממקום למקום”.

רבבות עמך ישראל ליוו למנוחות קודם כניסת השבת את הגאון רבי יעקב יוסף זצ”ל שנטמן למנוחת עולמים בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים.

במהלך מסע ההלוויה הפתיע המקובל הצדיק רבי יעקב עדס כאשר הביא את המסרים שהבהיר המנוח הגר”י יוסף בצוואתו.

המנוח רבי יעקב הורה שבנות לא ילכו בשום אופן לשירות לאומי, מדובר באיסור חמור ביותר. ואף צירף את דבריו הברורים של מרן ‘קהילות יעקב’ זצ”ל בנידון.

בנוסף ציין כי בניגוד למה שפרסמו בשמו בפרשת עמנואל כביכול תמך ללכת לערכאות בנושא האפליה, ‘יש להגיע להבנות – מבלי לערב את השלטונות’.

בבית העלמין בהר המנוחות הספיד אותו אביו, מרן הגר”ע יוסף תוך שהוא נשנק בבכי: “ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה, אוי לנו כי חטאנו, אוי לנו כי פשענו…”.

הגר”ע הביא בהספדו ציטוט מהגמרא בכתובות, “בשעה שהצדיק נפטר מהעולם יוצאות שלוש כיתות של מלאכי שרת לקראתו, האחת אומרת יבוא בשלום, השנייה אומרת הולך נכוחו, והשלישית אומרת ינוחו על משכבותם”.

לאחר מכן דיבר על בנו המנוח ואמר, “בני עליו השלום, כל ימיו תורה, כל ימיו עסק בתורה, זכה וזיכה את הרבים. בני הוא בבחינת מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, כל ימיו עסק בתורה, היה מרביץ תורה, מחיל אל חיל, הלך ממקום למקום”.

במהלך הלוויה ספד לו הראשל”צ הרב שלמה משה עמאר: “זו שריפה לכל בית ישראל, כל בית ישראל בוכה. אחד מגדולי תלמידי החכמים שבדור נסתלק מאיתנו, למרות מצבו הקשה הוא המשיך תוך ייסורים במסירת שיעורי תורה . גם בשבוע שעבר הוא מסר שיעורים, קשה עלינו הפרידה”.