אדירי התורה: בעל שבט הלוי ניחם את בעל יביע אומר • גלריה
אלי בן דוד | JDN     ב"ה ו' באייר תשע''ג   15.04.13

כ”ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט”א הגיע בשעות הצהריים לניחום אבלים בבית מרן פוסק הדור הספרדי רבי עובדיה יוסף שליט”א ובניו הרבנים שליט”א היושבים שבעה על פטירת הגאון רבי יעקב יוסף זצ”ל | צלם המערכת – שוקי לרר תיעד