הקושיה ב"קצות" שהעיבה על נופש המשגיח רבי דן סגל בנתניה
חזקי שטרן, כיכר השבת     ב"ה ח' באייר תשע''ג   18.04.13

המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שהה בקרית צאנז בנתניה למספר ימי מנוחה, אך קושיה ב"קצות החושן" העיבה על מנוחתו עד אשר הציגה בפני אברכי הקריה •

המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שהה בקרית צאנז בנתניה למספר ימי מנוחה, במהלכן הגיע לביקור במעונו של כ"ק האדמו"ר מצאנז, שיומיים לאחר-מכן החזיר לו ביקור גומלין.

במהלך ימי שהותו בקריה, יצא המשגיח, לפי דרישות רופאיו, לטיול ברחבי הקריה, אז נפגש עם אברכים אשר חלקם ביקשו להתברך וחלקם פתחו בשיחה תורנית.

ביום השלישי לשהותו בקריה, אמר לאברכים שהשלימו עבורו מנייני תפילה, כי בימים האחרונים מציקה לו קושיה ב"קצות החושן" במסגרת שיעור קבוע שמוסר, ופשט את השאלה בפני האברכים.

השאלה של המשגיח, הפכה לשיחת היום בין האברכים ותלמידי החכמים המתגוררים בקרית צאנז.

בעקבות כך, הנהלת "מרכז התורה" - רשת הכוללים של קרית צאנז המאגדת 11 מסגרות כולל בהיכלי התורה של קרית צאנז פרסמה את קושיית המשגיח בפני אברכי הכוללים שהחלו לנבור וללבן את הסוגיא כדי למצוא תשובה שתניח את דעתו של המשגיח.

לאחר מספר ימים, הגיע המשגיח להיכל הישיבה למסור שיחת פתיחה והתחזקות לקראת זמן קיץ, את פניו קידם ה'משפיע' בישיבת צאנז, הרה"ג רבי אברהם הלברשטאם, בן האדמו"ר מצאנז, באומרו שהאורח הינו ידיד בית צאנז ומפעליה הברוכים, שהטריח עצמו לבוא ולשאת דברי חיזוק לפני אברכי הכוללים ובחורי הישיבות לקראת זמן הקיץ.


את שיחתו התורנית-מוסרית פתח המשגיח בכבוד האכסניה, והמשיך במשאו בביאור מקראות התורה ומאמרי חז"ל על חובת השעה בעמדנו בזמן קשה בארץ ישראל ש"מגלגלין עלינו פיסים וזימות וגלגוליות וארנוניות", שחובה על כל בן תורה להתגבר עוד ולהוסיף אומץ בתלמוד תורה.

"כתוב במדרש ש'אילו היו אומות העולם יודעים, מה היה המקדש יפה להם - קסטריות (משמרות של חיילים) היו מקיפים אותו כדי לשמרו'. וכהיום אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, ואילו אחינו התועים היו יודעים כמה התורה שומרת עליהם - היו משלמים ומשמרים את לומדיה. ואנחנו שאנו יודעים את ערך לימוד התורה היא מגני ומצלי, ושלומדי התורה הם ואין בלתם הנטורי קרתא כאן בארצנו הקדושה, צריכים להרבות חיילים לתורה ולקדושה ביתר שאת ועוז", אמר המשגיח בתוך שיחתו, שנאמרה ברגש רב.

עם סיום השיחה ניגש זקן ראשי הישיבות החסידיות בארץ, הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר להודות למשגיח על דבריו המחזקים שיביא בוודאי לחיזוק גדול בקרב הבחורים. כן נגשו מאות האברכים ובחורי הישיבה להודות להגה"צ המשגיח על השיחה הנפלאה בה זכו.

לאחר תפילת מנחה בהיכל המתיבתא ניגשו כמה אברכים לרב המשגיח לשוחח עמו בדברי תורה ולמשא ומתן של הלכה במשך שעה ארוכה בדבר הקושיא ששאל. המשגיח האזין בקשב רב לכל האברכים שהביאו תשובתם כשהוא מציין שכל התשובות יועלו על-גבי כתב תוך שהוא מציין לעצמו בראשי פרקים את התשובות ששמע מהאברכים.