ירושלים לא מתחרדת: מספר התלמידים החרדים הצטמצם
משה שיף, JDN     ב"ה כ' באייר תשע''ג   29.04.13

הפחד מפני ירושלים חרדית משנה צורה: גידול במספר התלמידים הדתיים והחילונים לעומת החרדים | מגמת ההגירה השלילית של משפחות חילוניות מירושלים נבלמה בשנתיים האחרונות | החרדים עוזבים לטובת ערים חרדיות אחרות בעיקר בשל מצוקת הדיור |

הפחד מפני השתלטות חרדית על ירושלים, גרם לכותרות אנטי חרדיות במהלך השנים האחרונות, בכל הזדמנות שאך התאפשרה. אך הנה, הבוקר (שני) מביא הארץ נתונים מפתיעים על מערכת החינוך בירושלים, המוכיחים כי בניגוד לתפיסה המקובלת, דווקא האוכלוסייה החרדית בעיר מצטמקת ואילו האוכלוסייה החילונית גדלה.

מנתונים של מכון ירושלים לחקר ישראל, שפורסמו אתמול לקראת יום ירושלים שיחול בשבוע הבא, עולה כי זו שנה שנייה ברציפות בה נרשמת עלייה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי־דתי בירושלים.

במהלך העשור האחרון, ניכרה ירידה מתמדת במספר התלמידים שאינם לומדים במערכות חינוך חרדיות, זאת בשל ההגירה השלילית של משפחות חילוניות צעירות מירושלים.

הנתונים הנוכחיים מראים כי אותה הגירה כנראה נבלמה בשנתיים האחרונות. אולם הנתון החדש והמפתיע השנה, הוא ירידה במספר הנרשמים לכיתות א’־ו’ בחינוך החרדי. מספר התלמידים החרדים בגילאי היסודי.

מספר התלמידים החרדים בחינוך היסודי בעיר, עומד השנה על 35,880 תלמידים לעומת 36,349 תלמידים בשנת הלימודים הקודמת. בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי נרשמה עליה, מ-22,136 תלמידים בשנה שעברה, ל-22,725 תלמידים בשנת הלימודים הנוכחית. רוב הגידול נרשם בחינוך הממלכתי דתי שעלה מ-11,000 ל-11,460 תלמידים. בחינוך החילוני גדל השיעור ב-140 תלמידים.

ההסבר ההגיוני להצטמקות מספר התלמידים החרדים, הוא הגירת משפחות חרדיות לערים חרדיות אחרות, בעיקר בשל מחירי הדיור הגבוהים.