שוויון בנטל הקיצוצים: בכמה יקוצץ תקציב הביטחון?
דוד מינץ, JDN     ב"ה ג' בסיון תשע''ג   12.05.13

בניגוד לכל קיצוצי התקציב לגביהם לא נקף ראש הממשלה אצבע, הרי שבתקציב הביטחון הוא מגלה מעורבות | נתניהו, לפיד ויעלון נועדו במטרה להגיע להסכמות במידת הקיצוץ בתקציב הביטחון |


הוא הגיע מסין בשלהי השבוע האחרון וכעת מנסה להיות על תקן ‘המושיע’, זה שמסכל את כוונות הקיצוץ ודואג לביטחון ישראל. ראש הממשלה נועד יחד עם שרי האוצר והביטחון והוא דן איתם בעומק הקיצוץ שיבוצע בתקציב הביטחון.

בעודו שוהה בסין אמר נתניהו, כי ימנע מלהתערב בתקצבי הנוכחי ולפחות כלפי חוץ, הביע תמיכה במהלכיו של שר האוצר. אולם כבר אז הבהיר כי בכל הקשור לתקציב הביטחון, יבקש לערוך שינויים מהמוצע ולהיות שותף בהכרעה על מתווה הקיצוצים עליו יוחלט.

הבוקר נועדו השלושה לדיון, שבסופו אמור היה להמשך הדיון בפורום מורחב יותר בהשתתפות בכירים באוצר, בהם ראשי אגף התקציבים, וכן הרמטכ”ל ובכירים בצה”ל.

ברקע הדיונים נשמעו באוצר תחזיות פסימיות, לפיהן, אם תקציב הביטחון לא יקוצץ ב-4 מיליארד שקל, יידרשו קיצוצים נוספים בתקציבי החינוך, הבריאות, הרווחה והתשתיות, שכן האוצר לא ירשה שהגירעון יחרוג מ-4.65% בתקציב 2013 ומ-3% בתקציב 2014.

באוצר הדגישו כי בהתאם למתווה ברודט, משרד הביטחון קיבל מאז 2008 תוספות תקציב נדיבות אך לא עמד בחלקו בהסכמים – לקצץ 30 מיליארד שקל מהמערך העורפי ב-2017-2008 ולהפנותם להתעצמות.
ההערכות הן כי בבסיס התקציב יחולו שינויים, אם כי מינוריים ורוב סעיפי התקציב יוותרו על כנם, אולם יחולו שינויים בסכומים ובאחוזים. בימים הקרובים אמורים שרי הממשלה לעיין בכל סעיפי התקציב ולהביע את הסכמתם או את הסתייגותם מהנאמר בו.