נוח בשלום על משכבך? קודם תשלם
דוד מינץ, JDN     ב"ה ג' בסיון תשע''ג   12.05.13

האוצר מבקש לקבוע כי בתי העלמין יחויבו בארנונה. המשמעות: כל משפחה תיאלץ לשלם מאות שקלים בשנה עבור קברי יקיריה | אלו הקבורים בקבורה רוויה ישלמו מס מזערי |

לא נותנים לחיות בארץ, אבל גם למות עולה ביוקר: טיוטת חוק ההסדרים שתונח בקרוב על שולחן הכנסת מעלה כי נערי האוצר, שככל הנראה סיימו למצוץ את עצמותיהם של החיים, מבקשים לטפל בשוכני העפר. החוק החדש מבקש לקבוע כי בתי העלמין יחויבו בתשלום ארנונה עבור הקברים המצויים בו.

טרם ידוע מתווה המס שיוטל על בתי העלמין, אבל ברור כי להנהלות בתי העלמין אין מהיכן לשלם את המס החודשי וכי הן יאלצו להתחיל ולגבות ממשפחות הנפטרים סכומי כסף הגונים. על פי תחשיב עולה, כי אם יחויבו בתי העלמין בארנונה לפי התעריף לעסקים, אזי כל חלקת קבר תחויב בתשלום של מאות שקלים בשנה.

ההצעה אינה מפורטת דיה, ולא נוספו לה פרטים כגון כיצד תפעל הרשות המקומית לגבות את הארנונה ואלו סנקציות יוטלו על מי שלא ישלמו את הארנונה. למותר לציין כי במסגרת חלקת הקבר אין כל פריט הראוי לעיקול ועל כן יקשה על הרשויות לאכוף את התשלום.

אפשרות אחרת היא כי בתי העלמין יעלו את התעריף לקבורה חדשה והתשלום ישמש למימון הארנונה אולם לא ברור מה יעשו בתי עלמין גדולים שבהם כמעט ולא מתקיימת קבורה חדשה.

יתכן גם כי מדובר ב’עז’, גזירה שמכניסים נערי האוצר לתקציב בידיעה שלא תגיע לקו הגמר וכי תושמט בעיצומו של המו”מ ותיתן לחברי הכנסת תחושה כי הצליחו ‘לכופף’ את האוצר, אולם אילו היו שואלים לדעתנו, היינו אומרים שלא להתעקש על הסעיף האמור. נכבד את יאיר לפיד לעקור לוחות שיש מקברים שבעבורם לא תשולם הארנונה, שינסה למכור אותם בשוק ויראה מה יקבל תמורתם.