גזירה סופית? בתוך 3 שנים עתיד הצבא לגייס 65% מהחרדים
אלעזר שוורץ, JDN     ב"ה י''ד בסיון תשע''ג   23.05.13

האם ועדת פרי תצליח לדלל את עולם הישיבות בצורה משמעותית? | בתום שלוש שנים עתיד הצבא לגייס אל שורותיו 65% מבני המגזר החרדי | הצעה סופית של וועדת פרי נחשפת ובה מופיעות סנקציות בשיטת השוטר הטוב והשוטר הרע | מי יתגייס לצבא ומי לשירות אזרחי? את האחריות מפילה הועדה על ראשי הישיבות |

ynet חושף הבוקר (חמישי) מסמך מתוך דו”ח ועדת פרי לשוויון בנטל, כזה שמן הסתם יעורר סערה רבה בקרב רבים, בעיקר חרדים אשר מעל ראשם מרחפת הגזירה. לפי ההצעה, בתום שלוש שנים יגויסו כ-65% מהחרדים, אחריות אישית תוטל על ראשי ישיבות.

אחרי ההבטחות הרבות, הניסיונות לשינויים והבנות, הצהרות וויכוחים, הוגש הבוקר למזכירות הממשלה דו”ח מסקנות הוועדה לשוויון בנטל. השינויים המסתמנים במסמך הם היסטוריים ביחס לחברה החרדית. פרטי המסמך המלא, שהגיע ל ynet, יהוו את הנושאים המרכזיים בכל שיחה בחודשים הקרובים.

בתום תקופת ביניים של שלוש שנים, אמורה החברה החרדית, לשאת בנטל השירות, שעתיד להצטמצם עבור כלל הבנים – מ-36 חודשי חובה ל-32. לבנות דווקא יוארך משך השירות מ-24 ל-28 חודשים.

ואלו עיקרי הצעת החוק החדשה לפי הדיווח:
-כל בן 17 יחוייב להתייצב בלשכת גיוס
-מי שלא יופיע, יטופל בהליכים פליליים
-תהיה אפשרות לדחיית שירות עד גיל 21

מה יקרה בגיל 21?
-1800 בחורים “מתמידים”, מתוך 8000 בשנתון, יקבלו פטור
-היתר מתמיינים קודם כל בצה”ל

עד לשנת 2016 יגוייסו לצה”ל או לשירות אזרחי, 5200 חרדים בשנתון.

ויהיו גם סנקציות כמובן, בשיטת השוטר הטוב והשוטר הרע:
ישיבה שלא תעמוד ברף התלמידים המתגייסים, תקוצץ תקציבית ויוטלו עליה סנקציות כלכליות, ואילו ישיבה שתעמוד ביעדים, תקבל תמריצים כספיים. ישיבה שתשלח בחורים לשירות צבאי, תמשיך לקבל תקציב גם עבור הבחור שאינו לומד באותה עת בישיבה, אלא משרת בצה”ל.

ראשי ישיבות יידרשו לחתום על הצהרה שהם נושאים באחריות אישית לכל מצב שיתרחש בישיבה בראשה הם עומדים.

הגשת דו”חות כוזבים על מצבו האישי של כל בחור בישיבה, תיחשב לעבירה פלילית. ראש הישיבה יחויב אף ברישום נוכחות שוטף ובהגשת דו”חות תקופתיים לצה”ל על הבחורים דחויי השירות הלומדים במסגרתו. בחור שקיבל דיחוי “לשם לימוד תורה” יחויב בלימוד בישיבה בהיקף של 45 שעות שבועיות לפחות. עם זאת, במטרה לשלב את החרדים בשוק העבודה, בתקופות שבהן ישתתף תלמיד הישיבה בהכשרה מקצועית שתיפתח מטעם משרד הכלכלה, יחויב ל-30 שעות לימוד בלבד בשבוע.

לפי הצעת החוק, יוקם מנגנון אכיפה למניעת רישומים כוזבים בישיבות. כאמור, ישיבה שתעמוד ביעדים שהציבה הועדה, תתומרץ כלכלית. אחת לשישה חודשים יועבר דו”ח לוועדת השרים לשוויון בנטל ולוועדת הכנסת שתקום לעניין זה. משרד החינוך יעביר לצה”ל מידע שוטף על תוצאות הביקורות שנערכות בישיבות.

באשר לשירות האזרחי שאמור לגדול משמעותית בהיקפו (כיום כ-1,100 תקנים במחזור), תוקם רשות מיוחדת שתעסוק בנושאי סביבה, בריאות, ביטחון פנים קליטת עלייה וכדומה ויוקצו 200 תקנים לחינוך מחוץ לקהילה. כן הוצעו צעדים להגברת גיוס הערבים, כמו תחבורה ציבורית חינם למשרתים.

החל מ-1 באוגוסט הקרוב, כל מי שמלאו לו 18 יחויב לשרת את המדינה בשירות צבאי או אזרחי, בתום דחיית שירות שתתאפשר לצורך לימוד תורה, עד גיל 21 בלבד.

כזכור, ועדת פרי הציעה בעבר, כתחליף לסנקציות כלכליות, להטיל סנקציות פליליות על משתמטים, דבר שעשוי לשלוח אברכים ובחורי ישיבות לכלא.

בשבוע שעבר נערכו ברחובות ירושלים, עצרות תפילה והפגנות מחאה כנגד גזירות הגיוס המרחפות מעל לומדי התורה בישראל.