גם אתם מרגישים שהשכר הממוצע במשק עלה?
דוד מינץ, JDN     ב"ה כ''ט בסיון תשע''ג    6.06.13

השכר הממוצע במשק עלה, אבל לפני שאתם רצים לבדוק את חשבון הבנק ומתבדים, חשוב לראות את הנתונים: עובדי ענף חיפוש הגז והנפט מובילים את רשימת מקבלי השכר הגבוה עם שכר ממוצע של יותר מחמישים אלף שקל בחודש, עובדי חברת החשמל יכולים רק לקנאות בהם….

אתם מעל הממוצע או מתחתיו? השכר הממוצע במשק בחודש מרץ עמד על 9,302 שקל ברוטו כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודש פברואר עמד השכר הממוצע על 9,048 שקל ברוטו – כלומר מדובר בעלייה של 2.8%.

מי שמוביל את טבלת מקבלי השכר הגבוה ביותר אלו עובדי ענף חיפוש הנפט והגז עם שכר ברוטו ממוצע של 50,946 שקל בחודש. עובדי חברת החשמל ומקורות יכולים רק לקנאות בהם, והם מתייצבים במקום השני, עם שכר ברוטו ממוצע של 18,510 שקל.

דווקא עובדי הבנקים העומדים בימים אלו בעין הסערה שעה שבבנק הבינלאומי פוצחים העובדים בסכסוך עבודה ומאיימים בשביתה, משתרכים הרחק מאחור: עובדי ענף הפיננסים (בנקים, חברות השקעה וביטוח) השתכרו בינואר שכר ממוצע של 17,103 שקל ברוטו. שכרם הממוצע של עובדי המינהל הציבורי היה 13,346 שקל ושכרם של העובדים בענפי התעשייה הסתכם ב-13,403 שקל. השכר הממוצע בחקלאות עמד על 6,295 שקל ושכרם של עובדי שירותי אירוח ואוכל ניצב בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע של 4,307 שקל בלבד.

כמה מועסקים יש בכל מגזר? בחודש מרץ המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות בו היו 2.027 מיליון משרות שכיר (64.4% מכלל משרות השכיר במשק). במגזר הממשלתי היו 598.3 אלף משרות שכיר (19.0% מכלל משרות השכיר במשק). במגזר החברות הפיננסיות היו 103.6 אלף משרות שכיר (3.3% מכלל משרות השכיר במשק). במגזר משקי הבית היו 222.5 אלף משרות שכיר (7.1% מכלל משרות השכיר במשק). במגזר המלכ”רים הפרטיים היו 197.4 אלף משרות שכיר (6.3% מכלל משרות השכיר במשק).