ברוך דיין האמת: הגאון רבי יהושע נויבירט זצ”ל
חיים ברוין, JDN     ב"ה ג' בתמוז תשע''ג   11.06.13

הגאון זצ”ל נולד לפני 87 שנה בגרמניה | חיבר את סדרת הספרים ‘שמירת שבת כהלכתה | מראשי ישיבת ‘קול תורה’ ישיבת ‘חכמה שלמה’ ישיבת ‘פני שמואל’ ישיבת ‘נתיבות חכמה’ | הלוויה תצא מביתו ברחוב ברגמן בבית וגן לעבר הר הזיתים |

אבל כבד: מירושלים מתפשטת הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון הגדול רבי יהשוע נויבירט זצ”ל, מחבר הספר ‘שמירת שבת כהלכתה’, מראשי ישיבת קול תורה וישיבות פני שמואל, נתיבות חכמה, וחכמת שלמה. פוסק בית החולים ‘שערי צדק’ ומחשובי הרבנים בשכונת בית וגן.

הגאון זצ”ל נולד לפני 87 שנה בגרמניה לאביו הגאון רבי אהרן. אחרי השואה עלה לארץ ישראל ונכנס ללמוד בישיבת קול תורה, שם התחבב ביותר על מורו ורבו פוסק הדור, מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ”ל. כן היה חביבם של כל גדולי הדור שהוקירו וכיבדו אותו באופן יוצא מן הכלל.

ידוע היה כגאון אדיר, עמד בראשות הישיבות שפתח, שלא על מנת לקבל פרס. בעל כח הסברה נדיר, שגרם לרבים לנהות אחריו ולנהור לכל מקום בו ניתן היה לשמוע את שיעוריו בהלכה. ספרו, “שמירת שבת כהלכתה”, התקבל בתפוצות ישראל בצמא אדיר ובכל בית יהודי יש את סדרת ספריו בענייני שבת ויום טוב.

נוסף להלכות הרבות ולישיבות שפתח במסירות למען התורה, הקים מפעלי צדקה וחסד, מהם נהנו רבבות אנשים. היה רודף צדקה וחסד בנפשו ממש. גם דור תלמידות מבורך העמיד הגאון, כשמסר את שיעורי ההלכה המפעימים בסמינר הישן בירושלים במשך עשרות שנים.

לפני שבועות ספורים, חש שלא בטוב ואושפז עקב כך בבית החולים ‘שערי צדק’, שם ניסו הרופאים לעשות את המירב, כשטובי הרופאים נזעקים אל מיטתו. בימים האחרונים חלה הדרדרות חמורה במצבו. מניניים רבים לתפילה ובקשת רחמים התקיימו בשכונת בית וגן ובכותל המערבי, כשכולם זועקים לשמים בניסיון לבטל את הגזירה המרה. אך זו נגזרה, והבוקר, החזיר הגאון את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הבוקר היה אמור הרב לשמש כסנדק בברית לנינו. הברית תתקיים לאחר הלוויה. כמו כן, בשעות הערב עתידה היתה להתקיים שמחת בר מצווה לנכדו.

מסע ההלוויה יצא בשעה 11:30 מביתו ברחוב ברגמן בשכונת בית וגן, ויעבור דרך הישיבות שעמד בראשן, לעבר הר הזיתים.

השאיר אחריו צאצאים ונינים רבים, כולם הולכים בדרך הישר, אלפי תלמידים כאובים שמבכים מרה את הסתלקותו, ומאות אלפי בתים יהודים שזכו לאור השבת בזכות סדרת ספריו.