משבר הדיור: הדרך לדירה מתרחקת
משה שיף, JDN     ב"ה ח' בתמוז תשע''ג   16.06.13

הישראלי משועבדים כל חייהם לצורך רכישת דירה: למעלה מעשר שנות עבודה במהלכן מופרשת המשכורת כולה לקופת חיסכון נדרשות לשם רכישת דירה ממוצעת בישראל והנתון רק מחמיר. |

סוף שבוע זה אפשרות לחשבון נפש, אנחנו נעשה חשבון מסוג שונה. כמה משכורות נדרשות לשכיר ישראלי לרכישת דירה? – לא תאהבו לשמוע את התשובה: 135. כן, אחד עשר שנים ועוד שלושה חודשים, זהו סך הזמן במהלכו תצטרכו לעבוד קשה, לקבל את המשכורת ולהצניע את כולה ולשמור אותה בכדי שתוכלו לרכוש דירה בישראל.

ברבעון הראשון של 2013 היה מספר המשכורות הנדרש לרכישת דירה ממוצעת 135, לעומת 131 בשנה קודמת (ובהשוואה ל-103 משכורות בשנת 2008). עבור רכישת דירה חדשה בת 4 חדרים נדרשו 150 משכורות, לעומת 141 משכורות בשנת 2012.

מבחינת ההכנסה הכספית נטו למשק בית, שעמדה על 12,345 ש”ח בשנת 2011 הרי שנדרשים 92 חודשי הכנסה נטו בממוצע למשק בית לרכישת דירה (מדובר בהכנסה מכל המקורות – עבודה, הון, תמיכות וקצבאות ובניכוי תשלומי חובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות).

כך יוצא כי הישראלי הממוצע יאלץ לשעבד את מיטב שנותיו לשם רכישת הדירה. בשנים בהם עובדים יש גם צורך לאכול ולהוציא הוצאות נוספות הנגרעות מהמשכורת ואי לכך מספר החודשים מתארך עד בלי גבול.
הפתרון הזמין ביותר הוא כמובן נטילת משכנתא, אבל כל הלוואה, כידוע, צריך גם לשלם ובריבית קצוצה.

התוצאה העגומה היא כי זוג המבקש לרכוש לעצמו קורת גג, נדרש לעבוד קשה ולהקדיש חלק ניכר מאד מהכנסת שני בני הזוג עבור ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא.

כפי שניתן לראות המגמה מחמירה ומספר החודשים הנדרש ממי שרוצה לרכוש דירה רק עולה בהתמדה, ולמרות הדיבורים על שיווקי ענק של קרקעות הרי שכל אלו לא מצליחים להשפיע על מלאי הדירות המצוי למכירה ועל מחיר הדירות.