הצעת חוק: הסוף לחגיגת משכורות סגני ראשי ערים
צבי תמיר, JDN     ב"ה י''ב בתמוז תשע''ג   20.06.13

הכופתאות בדמות תפקיד סגן ראש עיר בשכר המוענקות על ידי ראש העיר למי שהוא חפץ ביקרו בתמורה לתמיכה בקואליציה, עלולות להיעלם | הצעת חוק חדשה מבקשת להגביל את מספר סגני ראשי הערים העולים מיליונים למשלמי המיסים |

הבחירות לרשויות העירוניות יתקיימו בחודש חשוון הקרוב ואחד התפקידים הנחשקים ברשות העירונית הוא סגן ראש העיר. מי שהתפקיד מוענק לו, זוכה לשלל תופינים, משכורות גבוהות, עוזרים, נהג, לשכה ורכב צמוד, אבל עכשיו, הצעת חוק חדשה, מבקשת לשים סוף לחגיגות: ח”כ רינה פרנקל מסיעת יש עתיד הגישה הצעת חוק שתקטין את מספר סגני ראשי הערים בשכר.

כיום, מספר הסגנים נע בין 2 בעירייה בה חיים עד 100,000 תושבים ועד ל- 8 סגנים בעיריית ירושלים.

לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת עלות העסקה חודשית לסגן ראש עיר בערים שמספר תושביהן יותר מ200,000 עומדת על 30,881 שקל, כלומר שכרו השנתי של סגן ראש עיר עומד על כ- 371,000 שקל.

העסקת הסגנים מלווה בהוצאות נוספות לעירייה: סגן ראש רשות רשאי להעסיק שני עוזרים- מזכירה בעלות שכר שנתית של כ- 130,000 שקל וכן עוזר אישי ששכרו כ- 30% משכר ראש רשות מקומית. סך כל העלות הכוללת של שני עובדים בממוצע עומדת על כ-291,000 שקל. כך העלות הכוללת של העסקת סגן ראש עיר בשכר בערים עם יותר מ-250,000 תושבים מוערכת בכ- 822,464 שקל בשנה.

לפי הצעת החוק, ברשות מקומית שמספר תושביה עד 400,000 יופחת סגן ראש עיר אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה מעל 400,000, יופחתו שני סגני ראשי ערים.

ח”כ פרנקל הסבירה: “לאחר פגישות עם מספר ראשי ערים הבנתי כי נושא הסגנים בשכר הינו בעייתי ולפעמים גורם לסחיטתו של ראש העיר בידי סיעות הקואליציה במועצת העיר הרוצות לקבל תפקידים שאינם נחוצים לתפקודה המלא של העירייה”. ֻֻ