הרשות הפלסטינית חייבת לחברת החשמל כמיליארד שקלים
חיים וולף, JDN     ב"ה ט''ו בתמוז תשע''ג   23.06.13

הרשות אינה מצליחה לגבות את החוב | התוכנית – הפסקת חשמל יזומה בשטחים, צווי עיכוב יציאה מהארץ לחייבים וקיצוץ החובות מכספי המיסים של הפלסטינים |

הרשות הפלסטינית צברה חובות גדולים לחברת החשמל בהיקף של 820 מיליוני שקלים, וזאת בגלל קשיי גבייה והנחות לתושבים. בשל המצב, ברשות החשמל גיבשו תוכנית עכשיו מסנקציות שתסייע לגבות את החובות.

במסמך, שהיה חסוי עד הערב, ופורסם בערוץ 10 הצעות לארבע סנקציות נגד הרשות הפלסטינית. הפסקות חשמל יזומות בשטחים, צווי עיכוב יציאה מהארץ נגד חייבים, קיצוץ החובות מכספי המסים שגובה ישראל עבור האוכלוסייה הפלסטינית וביטול רישיון ההפעלה של החברה שמספקת את החשמל במזרח ירושלים. אולם, חשוב לציין כי מדובר בהצעה בלבד, ומי שיכריע בעניין יהיה הדרג המדיני.

הנימוק המרכזי להצדקת התוכנית של רשות החשמל הוא ביטול האפליה בין צרכנים ישראלים שזרם החשמל שלהם מנותק במקרה של חוב, לבין פלסטינים שלא משלמים אך ממשיכים ליהנות מאספקת חשמל.