דו”ח ה OECD: בתי החולים בישראל הצפופים ביותר
חיים וולף, JDN     ב"ה כ''ב בתמוז תשע''ג   30.06.13

שיעור המיטות לאשפוז נמוך ועומד על 1.9 מיטות לעומת ממוצע של 3.4 לאלף נפש | שיעור האחיות מצוצמם ביחס למדינות האחרות והתמותה מסרטן – מהגבוהות בעולם | מחסור במכשירי בדיקה מתקדמים בישראל | שרת הבריאות, יעל גרמן: “המגמות העולות בדוח מדאיגות ואינן טובות. אין ספק כי עלינו לתת את הדעת לנושא זה ולשפר” |

דוח ה-OECD שפורסם היום (חמישי) מציג נתונים לא מחמיאים כלל, מהנתונים עולה כי במערכת הבריאות בישראל קיים שיעור התפוסה הגבוה ביותר בבתי החולים מבין מדינות הארגון. שיעור התפוסה עומד על 98%, לעומת 77% בממוצע בקרב המדינות החברות. בנוסף עולה מן הדוח כי מספר המיטות בישראל עומד על 1.9 מיטות לאלף נפשות לעומת ממוצע של 3.4 במדינות החברות, נתון המציב את ישראל במקום השלישי מהסוף. אחרי ישראל מדורגות קנדה ומקסיקו. בין השאר מציינים בדוח כי ההוצאה הלאומית על בריאות בישראל הינה נמוכה ביחס לשאר מדינות הארגון.

הדוח המתפרסם הבוקר בכל מדינות הארגון מתייחס לשנת 2011 וכולל סדרה של מדדים אשר משווים את מערכת הבריאות בישראל לשאר מדינות הארגון. ישראל הצטרפה לארגון ה-OECD לפני כשלוש שנים וזה הדוח השלישי הסוקר את מערכת הבריאות. בדוח עולה תמונה כמעט זהה לדוחות של השנתיים האחרונות, גם אז דורגו בתי החולים בישראל במקום הראשון בצפיפות ובמקומות נמוכים בשיעור המיטות בבתי החולים.

הדוח סקר גם את תוחלת החיים בישראל, המדורגת גבוה מהממוצע במדינות הארגון. תוחלת החיים הממוצעת של גבר ישראלי גבוהה בשנתיים וחצי בהשוואה לממוצע (79.9 בישראל לעומת ממוצע של 77.3) והיא הרביעית בגובהה בקרב מדינות הארגון. בקרב נשים הפער נמוך יותר ועומד על כחצי שנה.
הדו”ח מציין לחיוב את מספר הרופאים בישראל, שהוא גדול מהממוצע ועומד על 3.3 רופאים לאלף נפשות, אך לפי תחזיות משרד הבריאות שיעור הרופאים צפוי לרדת בשנים הבאות אל מתחת לממוצע בארגון, בעקבות גילם המבוגר באופן יחסי של הרופאים בישראל ומספר נמוך בהשוואה של סטודנטים לרפואה. בניגוד לשיעור הרופאים הגבוה, שיעור האחיות בישראל נמוך מאוד ביחס למדינות הארגון, ועומד על 4.8 אחיות לאלף נפשות, לעומת ממוצע של 8.8 אחיות לאלף נפשות בקרב מדינות ה-OECD.

מן הדוח עולה גם תמונה של מחסור במכשירי בדיקה מתקדמים בישראל. כ-2.5 מכשירי MRI למיליון נפש, נתון המציב את ישראל במקום השני מהסוף כשבמקום האחרון מדורגת מקסיקו. נתון דומה עולה גם מבדיקת מספר מכשירי ה-CT העומד על תשעה מכשירים למיליון נפשות המציב את ישראל במקום הרביעי מהסוף. נתוני הדוח מצביעים על ישראל כמדינה המדורגת במקום השלישי בשיעור מחזיקי ביטוחי הבריאות הפרטיים (כ-80%), דבר העשוי להצביע על אי שביעות רצון משירותי הבריאות הציבוריים.

שרת הבריאות, יעל גרמן, התייחסה לדו”ח ואמרה: “מערכת הבריאות בישראל טובה ורמת הרפואה בארץ גבוהה. בפרמטרים שונים בדוח אנחנו בולטים לטובה, כך בתחום תוחלת החיים, בעיקר של גברים, ובשיעור נמוך של תמותת תינוקות. עם זאת, לא ניתן לראות בדוח את הפערים הקיימים בין מרכז לפריפריה בישראל ואת הפערים בין מגזרי האוכלוסייה השונים. כמו כן, בתחום תשתיות מערכת הבריאות – המגמות העולות בדוח מדאיגות ואינן טובות. אין ספק כי עלינו לתת את הדעת לנושא זה ולשפר”.