בג"צ דחה את עתירת האבות החרדים נגד קיצוץ בקצבאות
לוי אשכנזי, לדעת     ב"ה כ''ו בתמוז תשע''ג    3.07.13

בג"צ דחה את עתירת האבות החרדים, שביקשו מבית המשפט להורות לממשלה שלא לקצץ בקצבאות הילדים. השופטים דחו את העתירה, וקבעו כי אין מקום בשלב זה לביקורת שיפוטית. לאחר העברת התקציב, ניתן יהיה לשוב ולעתור.בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, דחה היום את העתירה שביקשה להתערב בהחלטת הממשלה בנוגע לשינוי מבנה קצבאות הילדים במסגרת תקציב המדינה שאושר בממשלה ושאושר בקריאה ראשונה בכנסת.כזכור, ארבעה אנשים שרובם חרדים והינם אבות לילדים קטנים עתרו נגד החלטת הממשלה לאשר הצעה שגיבש משרד האוצר לתיקון חוק הביטוח הלאומי בנוגע לקצבאות ילדים. לטענתם, ההחלטה אינה חוקתית, אינה סבירה, בלתי מידתית, והתקבלה תוך חריגה מסמכות. העותרים טוענים כי ההצעה נגועה בשיקולים זרים של הפליה בין מגזרים שונים באוכלוסיה, וכי נועדה לפגוע במשפחות ברוכות ילדים במגזר היהודי- החרדי ובמגזר הערבי, שבהם אחוז גבוה של משפחות ברוכות ילדים.בעתירתם טענו כי לא קדם להחלטת הממשלה דיון בהצעה לקיצוץ בקצבאות הילדים, והיא עלולה לגרור 40-50 אלף ילדים אל מעגל העוני. עוד כשהם מתבססים על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על עקרון השוויון שנפגעים כתוצאה מהמהלך. המדינה מצידה טענה כי על העתירה להידחות על הסף.שלושת שופטי בג"צ בראשות נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, קבעו כי אין מקום בשלב זה לביקורת שיפוטית. "אין לדעת האם הצעת חוק ההסדרים תאושר בסופו של דבר בכנסת במתכּונתהּ הנוכחית. אין הצדקה להתערבות מצדנו בהליכי החקיקה של הכנסת בעודם בעיצומם. לכשיושלמו הליכי החקיקה, ובאם תהא לעותרים עילה לעשות כן, יוכלו אז להעמיד את הוראות החוק הרלבנטיות לביקורת שיפוטית", נכתב בפסק הדין, ומשכך קבעו כי העתירה נדחית.