צדק צדק תרדוף: בעלזא מקימים בית דין מיוחד לממונות
שלמה כהן, JDN     ב"ה כ''ח באב תשע''ג    4.08.13

בית דין מיוחד לענייני ממנונות שעל ידי קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא | הבית דין יוקם ביום רביעי במעמד מיוחד בראשות כ”ק אדמו”ר מבעלזא שליט”א ובמעון קדשו | חברי הבית דין: הגאון ר’ מרדכי אייכלר שליט”א הרה”ג ר’ ירמי’ אדלר שליט”א והרה”ג ר’ יצחק כ”ץ |

בימים האחרונים נשלחו הזמנות אישיות, לבתיהם של רבני קהילת מחזיקי הדת דחסידי בעלזא שליט”א, לסעודת ראש חודש אלול מיוחדת שיתקיים ברב פאר והדר לכבוד מינוי דיינים ל’בית דין מיוחד לעניני ממונות’ והכתרתם של דיינים חדשים לכהן פאר בבתי ההוראה שעל יד קהל מחזיקי הדת.

המעמד הנכבד יתקיים כאמור ביום ד’ ראש חודש אלול במעון קדשו של כ”ק האדמו”ר מבעלזא שליט”א, הדיינים החדשים שימונו לכהן בבי”ד המיוחד לעניני ממונות הם הגאון ר’ מרדכי אייכלר שליט”א חבר בי”ד המיוחד לעניני כשרות מחזיקי הדת, דיין בבי”ד ירושלים, ומלפנים רב העיר עמנואל, הרה”ג ר’ ירמי’ אדלר שליט”א דומ”ץ קהל מחזיקי הדת ודיין בבי”ד חניכי הישיבות והרה”ג ר’ יצחק כ”ץ דיין בביה”ד הישר והטוב.

את המעמד ינחה הרה”ח ר’ ישראל שטרן הי”ו מלונדון, דברי פתיחה הדומ”ץ הרה”ג ר’ שלמה בינעט שליט”א, דבר הבית דין צדק הגה”צ רבי חיים יחיאל רויטמן שליט”א, אורח הכבוד הגאון רבי אשר ווייס שליט”א גאב”ד דרכי תורה שישא דברים מיוחדים בחשיבות ומטרת פעילותו של בית דין לעניני ממונות, לקראת סיום המעמד יופיע בהדרתו כ”ק אדמו”ר מבעלזא שליט”א שיפאר את המעמד בהשתתפותו וישא מדברות קדשו לרבנים והדיינים החשובים.