גאון יעקב: מרן ראש הישיבה בשיעור פתיחה
שלמה כהן, JDN     ב"ה ה' באלול תשע''ג   11.08.13

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט”א הגיע למסור שיחת חיזוק ודברי התעוררות בפני תלמידי ישיבת גאון יעקב בבני ברק, לקראת פתיחת זמן אלול בהיכלי הישיבות. תמונות