בבית הרב נדהמו: תפילת הגר"ע יוסף נענתה – מובארק ישוחרר
עקיבא פלד, קוקר     ב"ה ט''ו באלול תשע''ג   21.08.13

תפילתו של הרב עובדיה נענתה: כשעה לאחר הפרסום על שחרורו של נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק, בבית הרב מזכירים היום את התפילה שהתפלל על נשיא מצרים מובארק בשיעורו בלווין בחודש טבת תשע"ב.

בשעה זו במצרים ממתינים בדריכות לקראת שחרורו של מובארק מהכלא המצרי לאחר החלטת בית המשפט על שחרורו.

"ואני תפילה, אומר לכם, אני מתפלל להקב"ה שיציל אותו מיד שונאיו, ויטע בליבם של השופטים שלו חכמה בינה ודעת, דעה והשכל, משום הכרת הטוב שיפסקו דינו ויוציאו לאור משפטו ויוציאו אותו זכאי", זה הברכה שבירך הרב לפני כשנה וחצי.

את הדברים אמר מנהיג תנועת ש"ס הרב עובדיה יוסף לפני שנה בדרשתו השבועית למצבו של נשיא מצרים המודח מובארק.

וכך אמר בדרשתו: אני לא פוליטקאי, כוונתי לשם שמיים. אגיד לכם דבר אחד קטן: לפני 28 שנה אני הייתי רב ראשי לישראל, נודע לי דבר אחד שבמצרים עשו וועדה של מהנדסים בכירים, לעשות תוואי איך לעשות כביש שיהיה הקלה לתושבי מצרים, אבל הכביש הזה עובר על בית הקברות היהודי, שם טמונים גדולי עולם ובתוכם רבי חיים קפוסי בעל הנס, אם יעשו שם את הכביש יצטרכו לזרוק את כל הקברות של שוכני עפר והיה סכנה לזה.

"מיד לקחתי מקלי ותרמילי ונסעתי למצרים. היה איתי רבי אריה דרעי. ביקשנו מהשגריר שבישראל שיודיע להם שאנחנו רוצים לבקר את הנשיא, והלכנו אצלנו. היה מובארק הנשיא, קיבל אותנו בכבוד מלאכים, והתחלו לבקש אותו, כך וכך, התוואי הזה פוגע בקברות היהודים יהיה אחר כך ביזיון לשוכני עפר, מבקשים אותך תשנה את התוואי ותעשה תוואי אחר וישארו הקברות על מנוחתם.

"הוא אמר שזה יעלה הוצאות הרבה לשנות את התוואי, אבל אתה מבקש אני נותן לך, למה השגריר שלנו במצרים כשבא פה הציגו אותי בפניו, 'זה היה ממנה מקום של הרב הראשי לפני כשלושים שנה'. הייתי במצרים, לכן הוא עשה לנו כבוד, אחרי שבקשתי אותו הסכים, היה עוד דברים סודיים שאני לא יכול לספר אותם, בקשנו אותו וכל דבר נענע בראשו. אמר טוב, והוא קיים את הכל, כל מה שהוא הבטיח לי קיים.

"אחרי שהוא גמר מובארק, הוא ביקש, באנו ללכת, 'הוציאו כל איש מעליי' והוציאו את כולם החוצה, ונשארתי אני והוא, והוא אמר לי 'אדוני הרב תברך אותי', אני מאמין בברכה שלך. שמתי ידי על ראשו וברכתי אותו 'יהי רצון שתאריך ימים על ממלאכתך'. זה היה לפני 28 שנה, הוא מלך יותר משלושים שנה, היה נשיא של מצרים, במצרים שיהיה שלושים שנה זה דבר נדיר, לא דבר רגיל, אבל ב"ה הברכה התקיימה.

"האיש הזה מובארק, הביא כבוד למצרים, היו מלכים נשיאים מעריצים אותו, הוא עשה כבוד למצרים, הוא הביא הרבה כבוד למצרים, הוא מנע מלחמות, ובמלחמות 'מזה וכזה תאכל החרב' מכאן ומכאן נהרגים, כאן הוא מנע מלחמות, איש שלום, אוהב ישראל, והוא נפל עכשיו, ואני תפילה, אומר לכם, אני מתפלל להקב"ה שיציל אותו מיד שונאיו, ויטע בליבם של השופטים שלו חכמה בינה ודעת, דעה והשכל, משום הכרת הטוב שיפסקו דינו ויוציאו לאור משפטו ויוציאו אותו זכאי, ואח"כ אני יעמוד להתפלל שה' יתן לו רפואה שלמה ויהיה בריא, מצווה להתפלל על כל אוהבים של ישראל".