אבל בעולם התורה • הנגיד ר’ שלמה זקהיים ז”ל
שלום וייס, JDN     ב"ה ד' בתשרי תשע''ד    8.09.13

נפטר במוצאי השבת לאחר מחלה בן 59 היה בפטירתו, תרם והחזיק ישיבות וכוללים רבים ברחבי העולם, היה מקורבם של הגר”ש בירנבוים והגרמ”י לפקוביץ זצ”ל | הלוויתו מחר בישראל וייטמן בהר המנוחות |

אבל כבד ירד על עולם התורה עם צאת השבת אז עשתה לה השמועה כנפיים משכונת פלטבוש בניו יורק, על פטירתו של הנגיד ר’ שלמה זקהיים ז”ל מעמודי התווך של עולם התורה בארץ ובעולם.

ר’ שלמה ז”ל היה בנו של הגאון רבי יעקב זקהיים ז”ל, שלמד בצעירותו בישיבות מיר ובארנוביץ, ומתלמידי הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי”ד.

מד לאחר נישואיו קבע את מגוריו בשכונת פלטבוש, ונכנס לעולם המסחר ועד מהרה בסייעתא דשמיא החל לקצור פירות, אך לא קימץ את ידיו, החל להקים אהלי תורה ברחבי העולם ולתמוך בעשרות קרנות, ישיבות וכוללים בכל קצוות תבל, תרם סכומי עתק לארגון החסד ‘עזרה למרפא’

היה ממקורבי הגאון הגדול רבי שמואל בירנבוים זצ”ל ראש ישיבת מיר בארה”ב שהלך לעולמו לפני מספר שנים, והחזיק את קרן ‘יד אברהם’ שהקים ראש הישיבה כמלגה לאברכי הכוללים בארה”ק.

היה גם מקורב בעבותות של חיבה ואהבה לראש ישיבת פוניבז’ הגרמ”י ליפקוביץ זצ”ל, ותרם מליוני דולרים לרשת הכוללים שהקים הגרמ”י בהם לומדים את סדר טהרות, עד היום הזה.

הגרמ”י ליפקוביץ נהג לנסוע מידי פעם לנפוש בירושלים, הדירה בה שהה היתה בבעלותו של ר’ שלמה זקהיים ז”ל, באותה דירה-בשכונת קטמון אף התמוטט הגרמ”י מספר ימים לפני שהלך לעולמו.

היה כולו מקושר לכל גדולי הדור והוזיל מהונו למען החזקתם, כאשר ראש ישיבת ‘באר יעקב’ הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ”ל נזקק לטיפול בארה”ב בימי חוליו, דאג המנוח ז”ל לכל סידורי הטיסות ולמימונן.

בשונה משאר בעלי הממון, היה אדם פשטן לא התנשא על איש, היה מאיר פנים לכל אדם ומשיב בעוונה, בשנים האחרונות כאשר ערי הדרום הופגזו מרצועת עזה, הגיע עם קבוצת חברים לעיר שדרות, במטרה להזדהות עם תושבי המקום ואף תרם ספר תורה לבית כנסת בעיר.

לפני מספר חודשים חלה במחלה קשה, ואמש (מוצ”ש) השיב את נשמתו לבוראה בגיל 59, הותיר אחריו את אמו תחי’, רעיתו, בנים ובנות.

ארונו ינחת מחר (שני) בשעות הצהריים בנתב”ג, והוא ייטמן בהר המנוחות, בני המשפחה ישבו שבעה בארץ מספר שעות ולאחר מכן ימריאו בחזרה, להמשך ישיבת שבעה בביתו בשכונת פלטבוש.

יהי זכרו ברוך.