דרשת שבת שובה: ביקורת על הפגיעה בראב"ד 'העדה'
ישראל כהן, כיכר השבת     ב"ה ד' בתשרי תשע''ד    8.09.13

בדרשת "שבת שובה", תקף הגאון רבי נפתלי פרנקל, חבר בד"ץ העדה החרדית, בחריפות את הפוגעים בראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך: "צעירים ריקים ופוחזים" |

נמשכת הביקורת הפנימית בתוככי חוגי 'העדה החרדית' כנגד הפגיעה בראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, על רקע פרשת פרויקט הבנייה במתחם גולובנציץ' בבית שמש.

במהלך דרשת "שבת שובה" אותה נשא הגאון רבי נפתלי צבי פרנקל, חבר בד"ץ העדה החרדית, בבית מדרשו בשכונת גוש שמונים בירושלים בפני מאות המתפללים, הוא תקף בחריפות את הפוגעים בראב"ד העדה החרדית.

הרב פרנקל עמד בדבריו על העובדה שבעבר היה כבוד של צעירי הצאן לזקנים ולמושג דעת תורה. "בשנים האחרונות מתחולל דבר בלתי נתפס", זעק הגר"נ פרנקל בכאב עצום, "שילדים וצעירים מעיזים להחציף פניהם בפני גדולי ישראל עיני העדה ולהוציא כנגד כתבי פלסתר וביזיון".

"צריך לדעת כי פגיעה בגדולי הדור הינה עוון חמור ביותר וכי אין עליו כפרה", הוסיף הרב פרנקל.

"אותם צעירים ריקים ופוחזים שפגעו בגאון ראב"ד העדה החרדית עוונם חמור מאוד", סיים בנחרצות הרב פרנקל את דברי התוכחה והמוסר בבית מדרשו.