ציון במר תבכה • הגה”צ רבי נטע פריינד זצ”ל
    ב"ה ח' בתשרי תשע''ד   12.09.13

היה מגדולי מרביצי התורה ומהנואמים בירושלים משך עשרות בשנים, חביבם ותלמידם של גדולי ישראל שרפי מעלה, בראש השנה אושפז ב’שערי צדק’ והבוקר נפטר בגיל 89 | הלוויתו בשעה 12:30 מישיבת דושינסקיא להר המנוחות |

בירושלים הלך הבוקר (חמישי) לעולמו הגאון הצדיק רבי נטע נתן דב פריינד זצ”ל מזקני נקיי הדעת שבירושלים, בגיל 89.

ר’ נטע ז”ל אושפז במהלך ראש השנה בבית החולים ‘שערי צדק’ לאחר שסבל מקשיי נשימה, במהלך השבוע ידע מצבו מעלות ומורדות, תפילות רבים נישאו בכל הריכוזים החרדיים, אך לדאבון לב השיב הבוקר את נשמתו הטהורה לבוראה.

המנוח נולד לאביו הגה”צ ר’ יעקב מנחם פריינד ז”ל ולאמו מרת שרה ע”ה ביום ד’ אלול שנת תרפ”ד בירושלים, משחר נעוריו התבלט כבעל כשרון, כעובד השי”ת באמת ובתמים, בעל לב רחום ופתוח לכל, בבחרותו יצק תורה מפי הגאון הגדול רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל, ועוד מגאוני הדור ההוא, הסתופף בצל גדולי החסידות באותם הימים והיה חביב וקרוב בביתם.

לאחר נישואיו עם בת הגה”ח ר’ שמעון הלל שלזינגר ז”ל, שימש כראש ישיבת ‘עץ חיים’ לצעירים, שם העמיד אלפי תלמידים יראים ושלמים, מן המפורסמים שבהם, כ”ק אדמו”רים מרחמסטריווקא וטשערנאביל, והגאון רבי מאיר סלובייצי’ק מראשי ישיבת בריסק.

ברבות השנים שימש גם כראש ישיבת בית יוסף דושינסקיא לצעירים בירושלים, בימי הנהגתו של כ”ק אדמו”ר בעל ‘תורת מהרי”ם’ זי”ע.

עם זאת במקביל היה מכתת רגליו ונואם בחסד עליון, מוסר שיחת חיזוק והתעוררות בישיבות, כוללים, בעצרות ובמחאות, כן היה מגדולי תומכי מפעל החסד ‘עונג שבת ויו”ט’ שבראשות הרב אפרים שטרן, ונהג לנאום בכל דינר שנערך לטובת המפעל.

קשר עז נרקם בינו לבן יבלח”ט גאב”ד ירושלים הגרי”ט וייס שליט”א שמיום בואו לכהן פאר כרבה של ירושלים, הרבה להפגש ולשוחח עמו, כן נהג הגר”נ פריינד לבקר בבית הגאב”ד מידי חג סוכות ופסח.

הגר”נ פריינד זצ”ל בביקור חג אצל הגאב”ד, צילום: הרב ברוך אוביץ

הלוויתו תצא בשעה 12:30 (ה’) מבית המדרש הגדול בית יוסף צבי דושינסקיא ברח’ שמואל הנביא 52, ותעבור דרך בית המדרש ‘משכנות הרועים’ שם נהג להתפלל רבות בשנים, להר המנוחות שם ייטמן.

הותיר אחריו מאות צאצאים ההולכים בדרך ישראל סבא, ועושים נחת רוח לבורא ית”ש, אחיו ר’ סנדר ז”ל נפטר לפני מספר שנים, אחיו הצעיר הוא הגה”ח רבי חיים אורי פריינד שליט”א מכהן כראש ישיבת הרמ”א וכחבר ביד”ץ העדה החרדית.

אחיו ובניו שיחי’ ישבו שבעה מאחרי הלוויה ועד למחרת ערב יום הכיפורים, בביתו ברח’ בית ישראל 13 ירושלים.

ע”פ הוראת חברי הבד”ץ הוכרז על ביטול מלאכה בעת מסע הלוויה.

זכותו הגדולה תגן בעדינו.