היום מקדשים שם שמים • הקלפיות נפתחו
נח הלפרין וחיים גלודברג, JDN     ב"ה י''ח בחשון תשע''ד   22.10.13

מרנן ורבנן גדולי ישראל ורבבות החרדים לדבר ה’ מכל הפלגים והזרמים יצאו היום (שלישי) החל משעה – 7:00 בבוקר לקדש שם שמים, להצביע ולהשפיע • השו”ת המלא עם כל הפרטים למימוש זכות ההצבעה |

בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל: רבבות החרדים לדבר ה’ מכל הפלגים והזרמים יצאו היום, יום שלישי – י”ח חשוון, החל משעה – 7:00 בבוקר לקדש שם שמים, להצביע ולהשפיע.

היום יוכלו, חמש מליון, ארבע מאות שישים ותשע אלף וארבעים ואחד (ובמספרים: 5,469,041) איש, המתגוררים ב-191 רשויות מקומיות מכל רחבי הארץ, להגיע אל הקלפי ולממש את זכות הבחירה, בכדי לקבוע ולהשפיע על זהות נבחרי הציבור בחמש שנים הקרובות.

735 מועמדים לראשות ערים ומועצות, ו-1894 רשימות, סיימו את ההכנות הקדחתניות, לקראת הבחירות המונציפאליות, וכעת מבחינתם, הצלחתם תלויה בידיים של אחרים… כל מה שנותר להם לעשות זה לשבת במתח, ולצפות לתוצאות האמת.

רבים מתוך אלו שביכולתם לממש את זכות הבחירה, נשמעים לקול קריאת מרנן רבנן מאורי ישראל שליט”א, ומצייתים בגאווה יהודית, לכל אשר הורו להם רבותיהם.

זריזין מקדימין למצוות: מרנן ורבנן גדולי התורה, יחלו להצביע כבר בשעות הבוקר המוקדמות, מיד לאחר התפילה.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

השו”ת המלא עם כל הפרטים למימוש זכות ההצבעה

ש. האם אני רשאי להצביע?
ת. כל מי שהוא אזרח ישראלי, ועד ליום הבחירות מלאו לו 17 שנה, זכאי להצביע.

ש. באיזה קלפי אני מצביע?
ת. מטעם משרד הפנים נשלח לכל בעלי זכות הבחירה בישראל ”הודעה לבוחר” ושם מופיעים פרטי הקלפי להצבעה, כתובתה ומיקומה. כמו כן, מצוין האם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

יודגש כי הצגת ההודעה איננה הכרחית לצורך הצבעה, אך רצוי להביאה על מנת לסייע לוועדת הקלפי באיתור שמכם. בקלפי יש להזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון ישראלי או רישיון נהיגה.

ש. אין ברשותי את ה”הודעה לבוחר” מה עלי לעשות?
ת. משרד הפנים מגיש טלפון לאיתור הקלפי שלכם: 1800-800-508.

ש. באיזה שעות אפשר להצביע?
ת. הקלפיות נפתחו היום (ג’) בבוקר בשעה 7:00 ויהיו פתוחים עד הלילה בשעה 22:00.

ש. איך מצביעים?
ת. ברשויות המקומיות אופן הבחירה נעשית בשני פתקים: אחד פתק בצבע לבן לרשימות למועצת העיר/רשות, והפתק השני, בצבע צהוב עבור המועמדים לראשות העיר/רשות המקומית.

ש. האם יש צורך להדביק את המעטפות?
ת. לא. אך שימו לב שהפתקי לא יבלטו החוצה.

ש. עובד שנעדר מעבודתו ביום הבחירות זכאי לשכר?
ת. לא. יום הבחירות לרשויות, אינו מוגדר כיום שבתון. ולכן, עובד שנעדר ממקום העבודה אינו זכאי לקבלת שכר.

ש. מה הזכויות של עובדים בקלפיות?
ת. הזכויות של אלו שעובדים בקלפיות, אינם שונים מהזכויות שמגיעה לכל עובד בישראל. לדוגמה: שכר מינימום, נתינת הפסקה במהלך היום וכיוצא באלו.

ש. כיצד יידע אדם מוגבל איזו קלפי נגישה עבורו?
ת. בכל רחבי הארץ פזורות קלפיות נגישות עבור אנשים מוגבלים, שם אפשר להצביע גם מי שלא רשום ברשימת הבוחרים של הקלפי.

ש. למי מותר להגיע אם מלווה?
ת. כל אדם שיש לו מגבלה פיזית שמקשה עליו לבצע את מהלך ההצבעה, רשאי להגיע עם מלווה.

ש. הגעתי אל הקלפי לפני שעת סגירת הקלפי, האם אוכל לממש את זכות ההצבעה?
ת. כן. מי שהגיע לפני שעת סגירת הקלפי, ועדיין יש אנשים שממתינים שבאו להצביע בסמוך לכניסה למקום הקלפי, יוכנס ויורש להצביע.

נתונים: משרד הפנים.