הגר”ח קנייבסקי הגיע לביקור נדיר בבית הגראי”ל שטיינמן
נח הלפרין, JDN     ב"ה כ''ו בחשון תשע''ד   29.10.13

לקראת ערב הגיע מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א לביקור נדיר במעונו של מרן הגריא”ל שטיינמן שליט”א • הרבנים שוחחו במשך דקות ארוכות אודות המצב וענייני השעה העומדים על הפרק.

היום לקראת ערב הגיע שר מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א לביקור נדיר בביתו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן שליט”א.

הגר”ח שליט”א הגיע במיוחד לביתו של הגריא”ל לדרוש בשלומו ולדון עמו על מספר נושאים העומדים על הפרק.

בין היתר דנו הרבנים בנושא האם יש להחזיק בכולל אברך שאינו נשמע לדעת תורה, ומבזים את מרנן ורבנן גדולי ישראל.

בסוף הפגישה סיכמו הרבנים כי אברך שלא נשמע להוראות הרבנים, ולא סר לדעת תורה אין מקומו בשום פנים ואופן בהיכלי הכוללים.

אחד ממקורביו של הגר”ח קנייבסקי אמר היום לJDN כי עיקר סיבת הביקור הנדיר היא בעקבות חולשתו של מרן הגריא”ל, והרב הגיע לבקרו ולחזקו.