האדמו”ר מתולדות אהרן ביקר בבית הנגיד
יעקב אבוביץ, JDN     ב"ה ב' בכסלו תשע''ד    5.11.13

האדמו”ר מתולדות אהרן השוהה בימים אלו בארה”ב לרגל שמחת נישואי צאצאיו הגיע לביקור בבית הרבני הנגיד ר’ וואלף זיכערמאן הי”י בב”פ והתפלל במקום תפילת ערבית – גלריה