שישו ושמחו | גאב”ד מנצ’סטר הכניס ס”ת לבית מדרשו
יעקב אבוביץ, JDN     ב"ה ח' בטבת תשע''ד   11.12.13

קהל רב מתושבי מנצ’סטר השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ברוב פאר והדר ע”י גאב”ד מנצ’סטר לע”נ הוריו והרבנית ע”ה | את המעמד פיארו אדמורי”ם ורבנים – צפו