כ- 20 אלף בתי אב עדיין מנותקים מחשמל
חדשות קול חי     ב"ה י''ב בטבת תשע''ד   14.12.13

גם בשעה זו מנותקים למעלה מעשרים אלף בתי אב מחשמל כבר ארבעים ושמונה שעות .
כתשעת אלפים מהם בירושלים ואלף בצפת.
בנוסף ישובים רבים מחוץ לירושלים עדיין אינם מחוברים לרשת החשמל בינהם בגוש שילה ובטלמונים בבנימין וביישובי גב ההר בשומרון