היסטוריה: מועצת גדולי התורה ייצאו במסע משותף לארה"ב
אהרן יונג, JDN     ב"ה י''ד בטבת תשע''ד   17.12.13

“הננו קוראים לראשי השלטון אל נא תרעו ואל תניחו לרודפי הדת לממש את כוונותיהם” | גדולי ישראל יצאו לראשונה לחו”ל להזעיק ולבקש את עזרת היהדות החרדית בגולה נוכח גזירת גיוס בני הישיבות | כל הפרטים |


“אוי לנו שמקצת מעם ישראל הגיעו לשפל המדרגה ולמצב שלא היה בדורות קודמים שיהודים ירדפו יהודים בארץ הקודש על חפצם ללמוד תורה ויבקשו להעבירם מכך על ידי גזירת גיוס לצבא – דבר שאם חס ולחלה יצא לפועל כחפצם, יגרום לחילול ה’ נורא, ויטיל כתם וקטרוג על כלל ישראל, שמהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. הננו קוראים לראשי השלטון אל נא תרעו ואל תניחו לרודפי הדת לממש את כוונותיהם”. לשון הכרוז וקריאת הקודש שנמסר בישיבת חברי מועצת גדולי התורה שליט”א בירושלים.

קרא עוד:

כינוס לצדיקים • מועצת גדולי התורה התכנסה בירושלים • גלריה
היום בירושלים: כינוס מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל
בני ברק: חברי ה”מועצת” של דגל התורה התכנסו

לקראת ההכרעה על גזירת גיוס בני הישיבות, התכנסו כ”ק מרנן האדמו”רים חברי מועצת גדולי התורה שליט”א לאסיפה מיוחדת ודנו בדברים העומדים לפתחה של היהדות החרדית בתקופה זו, כאשר שונאי ישראל זוממים להחריב חלילה את עולם התורה והישיבות הק’.

במהלך ישיבת מועצת גדולי התורה דנו בכובד ראש בכל חלקי גזירת גיוס בני הישיבות ועלו צדדים לכאן ולכאן. בדיון זה הועלו הצעות שונות להתמודדות עם גזירת הגיוס. כאשר הובהר בנחרצות ובתוקף כי בכל מצב ובכל מקרה לא תהיה שום פשרה בענין חמור זה.

לאחר דיונים מעמיקים הוחלט חברי מועצת גדולי התורה שליט”א יצאו לראשונה למסע משותף בחו”ל להזעיק את עזרת היהדות החרדית בגולה נוכח גזירת גיוס בני הישיבות.

כמו”כ נמסר ע”י מזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן את הכרוז המשותף של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה, נוכח הגזירות החמורות ואלו תוכן הדברים:

כי לא יטוש ה’ עמו ונחלתו לא יעזוב “ליבם של יהודים יראי ה’ נחמץ נוכח הכוונה לגזור גזירת גיוס על בחורי הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים שעמלים בתורה ותורתם אומנותם ולעוקרם חלילה מבית המדרש. מקומם של לומדי התורה הוא באוהלה של תורה ואין זכות לאף אחד לעוקרם מכך ובכך לפגוע בעצם זכות קיומנו בארץ הקודש וודאי שאין זכות לגייסם ולכפות עליהם את הצבא אשר עצם השהות בו היא סכנה רוחנית ולהיפך מחינוכם ועמל חייהם באמונה.

“אנן שליחותיהו דקמאי קעבדינן לשמור מכל משמר על לומדי התורה, והננו מוחים בזה בכל תוקף על המזימה הנוראה לחייב את מי שתורתו אומנותו לעזוב את ספסלי בית המדרש ולהשתלב במסגרות האמורות לשנות את צביון היראים והחרדים לדבר ה’ תוך כדי רדיפתם באיומים ועונשים כלכליים או פליליים, כדי שלא ילמדו תורה ולגרום ח”ו שתפסק תורה מישראל”.

“אוי לנו שמקצת מעם ישראל הגיעו לשפל המדרגה ולמצב שלא היה בדורות קודמים שיהודים ירדפו יהודים בארץ הקודש על חפצם ללמוד תורה ויבקשו להעבירם מכך על ידי גזירת גיוס לצבא – דבר שאם חס ולחלה יצא לפועל כחפצם, יגרום לחילול ה’ נורא, ויטיל כתם וקטרוג על כלל ישראל, שמהרסייך ומחריבייך ממך יצאו”.
“הננו קוראים לראשי השלטון אל נא תרעו ואל תניחו לרודפי הדת לממש את כוונותיהם”.

“ואל תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים שתורתם אומנתם אנו קוראים באהבה: קדשו שם שמים, אשריכם שנתפסתם על דברי התורה, עמדו בגבורה בעוז ותעצומות על משמרתכם ואל תכנעו במאומה למי שמבקשים להפרידכם ממקור חיותכם, נצח ישראל לא ישקר וזכות תורתכם ותפילת רבים המלווה אתכם תזכו לפדות ישע ולרחמי שמים מרובים”.

“אנו בטוחים שגזירה עבידי דבטלי ותורה מגנא ומלא ולא יטוש ה’ עמו ונחלתו לא יעזוב, והננו לעתיר לבורא כל עולמים שיחון אותנו במהרה בדבר ישועה ורחמים ונזכה להגלות כבוד ה’, ולהרמת קרן התורה והיראה ולביאת גואל צדק במהרה בימינו, אכי”ר.