האדמו"ר מסאטמר התייחס למחאת הראב"ד: "אוי לנו"
ישראל כהן, כיכר השבת     ב"ה ט''ז 'באדר א תשע''ד   15.02.14

האדמו"ר מסאטמר התייחס למחאת הראב"ד: "הציתו את אש המחלוקת, אוי לנו"
במכתב שפרסם במהלך סוף השבוע, התייחס האדמו"ר מסאטמר לפילוג בעדה החרדית וקרא לחסידיו להתלכד סביב הגאב"ד ובית דינו: "אל נא אחי תרעו ולא תתנו למלאך המשחית להחריב קהלות הקודש השרידים אשר ה' קורא והברכים אשר לא כרעו לבעל" (חרדים, חסידים)
ישראל כהן
|
ט"ו באדר א' תשעד 19:29 15.02.14
הדפסה
האדמו"ר מסאטמר - הרבי על פרישת הראב"ד: "אוי לנו"
האדמו"ר מסאטמר (צילום: א' בליק)

הטלטלה העצומה שהתחוללה השבוע בבד"ץ העדה החרדית בירושלים והקרע העמוק שהתרחב בין הגאב"ד הגרי"ט ווייס לראב"ד הגר"מ שטרנבוך ממשיכים להסעיר את החסידויות השונות הנמצאים תחת חסותה של העדה.

בסוף השבוע, התייחס לכך האדמו"ר המהרי"י מסאטמר במסגרת מכתב מיוחד שמתפרסם בעיתון הבית של החסידות "דער איד",

הרבי מסאטמר פתח את מכתבו בהתייחסות לחפירות הקברים ולגזירת הגיוס: "החושך יכסה ארץ בגזירות קשות ומרות המתחדשות לבקרים ומתגברים על העם היושב בציון, מבית ומבחוץ הרימו גרזן על עם הקודש לעקור יסודי ועיקרי האמונה השרושה, ולבטל קדושת ונצחיות ישראל באופן מבהיל"


"איככה נוכל להחריש כאשר הצליח מעשי שטן וקמו אנשים שומרי תומ"צ לחלל ביה"ק ולהרס מערות קבורה בעיר בית שמש לצורך דיורים ליראי ה', אשר כמוה לא נהייתה מאז היתה ישראל לגוי ששומרי תורה יחטטו שכבי לעיני השמש ובעד בצע כסף יכחשו באמונתם, וגם כהיום שכבר כולם הודו שאכן נמצאו שם מערות קבורה ועצמות בלי ספק, לא שתו לבם לשוב מדרכם הרעה לעצור החפירות אפילו לזמן קצר, וגם אחר שהצענו לכלכל כל ההוצאות הכרוכות בזה אף אם יעל להון תועפות פנו עורף ואטמו אוזן משמוע"

בשלב זה של האיגרת, מתייחס האדמור לפילוג בעדה החרדית ואומר: "ולא די לנו הצרה הזאת, אלא שלמגינת לב כל יראי ה' גבר האויב ותבקע העיר והציתו אש המחלוקת בציון להפריד הלבבות בתוך מחנה היראים בירושלים החונים לדגל העדה החרדית, וראה ראינו שהתגבר השטן לשבר את כח היהדות החרדית הצרופה בעיר ה' בדרכים ואופנים שונים. אוי לנו שכך עלתה בימינו".

"על כן", ממשיך הרבי "נפשי בשאלתי אל העומדים בראש החפירות שמה והאחראים להשערוריה הזאת, עשו למען כבוד השי"ת ותורתו הק', ולמען אמונתינו הק' המושרשת בנו, ולמען כבוד שוכני עפר אשר בזכותם אנו חיים, ולמען אלפי ישראל נקיי הדעת השרוים בצער, ועשו כל טצדקי שבעולם להפסיק את החפירות תיכף ומיד בלי שום אמתלא, התבוננו וראו גודל האחריות המוטל עליכם בעת הזאת חוסו על נפשותיכם ותנו כבוד לה' אלקיכם, ודעו כי כלפי שמיא גליא כל האשמים בדבר בין בגלוי ובין בסתר, וכל מי שידו במעל הזה וכל אלו שבידם להציל ואינם עושים יחושו לנפשותיהם, ואוי להם מיום הדין ומיום התוכחה".

"במר נפשי אבקש אל נא אחי תרעו ולא תתנו למלאך המשחית להחריב קהלות הקודש השרידים אשר ה' קורא והברכים אשר לא כרעו לבעל, תתאחדו יחד תחת דגלו של האי גאון וצדיק שר צבא ה' ההולך לפני מחנה בני ישראל כ"ק הגאב"ד שליט"א ובית דינו הצדק הרבנים הגאונים שליט"א, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, ולא תתפרד החבילה העדה הקדושה אשר יסודתו בהררי קודש רבותינו מאורי הגולה זכותם יגן עלינו".