היום: כינוס חירום משותף של מועצות גדולי התורה
יעקב אבוביץ, JDN     ב"ה כ''ה 'באדר א תשע''ד   24.02.14

היום כינוס חירום משותף של מועצות גדולי התורה נוכח הכוונה להשליך את לומדי התורה לכלא

גל התעניינות חסרת תקדים ברחבי העולם היהודי נוכח הכינוס ההיסטורי בו ידונו ויכריעו גדולי הדור שליט”א בדרכים להתמודד עם הגזירה הנוראה < רבבות תלמידי הישיבות מקדישים את היום ללימוד תורה ברציפות ולאמירת פרקי תהילים להצלחת הכינוס ההיסטורי|


בעולם היהודי כולו שוררת דריכות וציפייה רבה לקראת הכינוס ההיסטורי המשותף למועצות גדולי התורה של “אגודת ישראל” “דגל התורה”, ומועצת חכמי התורה של ש”ס, שיתקיים היום בבני ברק, בעקבות הגזירה הנוראה להשליך את בני ישיבות לכלא, באם לא יתגיסו לצבא.

בצל ההתקדמות לקראת חקיקת חוק גיוס בני ישיבות בכפייה, יתכנסו לראשונה יחדיו מועצות גדולי התורה, ומועצת חכמי התורה של ש”ס, לכינוס חירום בו ידונו ויכריעו בדרכים להתמודד עם הגזירה הנוראה.

דבר כינוס ההיסטורי שעוד לא היה כמותו מזה עשרות בשנים הפך לשיחת היום בכל רחבי העולם היהודי מקצה אל קצה, והכל שרויים בציפייה דרוכה בכדי לדעת את הצעדים עליהם יחליטו מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט”א בכדי להתמודד עם הגזירה האיומה שלא היתה כמותה בארץ ישראל מזה שנות דור.

בקהילות ישראל בכל תפוצות ישראל ניתן היה לחוש אתמול כי כלל ישראל על כל שבטיו וגווניו בכל מקום שהם על פני כדור הארץ, עומדים חרדים ודואגים נוכח גזירה איומה זו, ונחושים לצאת למערכה שכם אחד עם אחיהם יושבי ארץ הקודש.

הכינוס ההיסטורי היה גם שיחת היום בהיכלי הישיבות הק’ ברחבי ארץ ישראל, והמוני תלמידי הישיבות בעצה אחת עם ראשי הישיבות שליט”א החליטו להקדיש יום זה ללימוד תורה ברציפות ולאמירת פרקי תהילים להצלחת הכינוס ההיסטורי.

בתוך כך לקראת הכינוס ההיסטורי הזכירו אתמול ראשי ישיבות את ההחלטה הנחושה שהתקבלה ע”י מועצות גדולי התורה בכינוסם המשותף הקודם, בו הכריעו והכריזו כי על בחורי הישיבות לקדש שם שמים גם אם יוחלט להטילם לבית הכלא חלילה.וז”ל:

“קולות חדשים עולים באחרונה בארצנו הקדושה, דיבורים ואיומים לפגוע חלילה בישיבות הקדושות ובכוללי האברכים ולבטל תורה מתלמידיהן ע”י גיוסם לצבא של מי שתורתם אומנותם ולחייבם בעול אחר מלבד עול תורה, שזו גזירה לבטל הכתוב ‘כי היא חייך ואורך ימיך’.

על כן, הננו לחזור ולגלות בזה דעת תורתנו הקדושה, לתלמידי הישיבה הקדושות ולאברכי הכוללים שתורתם אומנותם ועוסקים בלימודם, שלא להתגייס לצבא בכל אופן שהוא,ושום שינויים במעמדכם – לא יעלו ולא יבואו.

ובפנותם ללומדי התורה הם קוראים: עמדו על משמרתכם גם אם יבקשו לקחתכם בכח הזרוע ולהטילכם לבית הכלא, גם אם יבקשו לעשוק מזכויותיכם ולגזור עליכם מחסור ודחקות- אל תיראו ואל תיחתו, ויהי ה’ עמכם לקדש שמו באהבה, ‘ואשריכם שנתפסתם על דברי תורה’“.

המוני הישיבות הצהירו אתמול כי אכן יפעלו בהתאם להוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א ולא יתנו חלילה את ידם לפגוע בעולם התורה וברציפות קדושת עם ישראל. הם יהיו נכונים ליום פקודה לפעול מתוך מסירות נפש להגן על התורה ולומדיה, כשיעדיפו את הישיבה בבית הכלא ואף את היציאה לגלות בארצות ניכר מאשר לעזוב חלילה את ספסל הלימודים.