פיצוץ בוועדת שקד: יש עתיד והבית היהודי במחלוקת
שטיבל     ב"ה כ''ו 'באדר א תשע''ד   26.02.14


רגעים לפני השלמת ניסוח חוק הגיוס החדש בוועדת שקד, במהלך הדיון אתמול הגיעו שתי הסיעות ה”חבריות” למחלוקת בלתי פתירה. המחלוקת מתמקדת בשתי נושאים, ומדוע הח”כים החרדים סירבו להצטרף לבית היהודי ולהצביע עבור החלק הקטן שבכל זאת אולי ייחשב להישג.

עיקרי המחלוקת כוללים את השאלה האם יעד הגיוס הסופי, של 5,200 חרדים בשנת 2017, ייכלל בתוך סעיפי החוק או שלא. בעוד שב”יש עתיד” דורשים שהמספרים של יעדי הגיוס יקבעו בחוק, זאת כדי לא לאפשר בעוד שלוש שנים שינוי של כמות החייבים בגיוס, בבית היהודי מתנגדים לכך בתוקף.


החלק השני של הוויכוח מתחבט בשאלת מעורבותה של הממשלה בהחלטה העתידית האם החרדים עמדו ביעדי הגיוס. ח”כ איילת שקד ביקשה לנסח סעיף שמאפשר לממשלה לקבוע האם החרדים עמדו ביעדי הגיוס או שלא, בעוד ח”כ עפר שלח מתנגד לכך בתוקף, בטענה שהדבר נוגד את מה שסוכם, ומכיוון שהוא חושש שממשלה עתידית שתכלול את החרדים תוכל להכריז על עמידה ביעד הגיוס בעוד שמעשית יעדי הגיוס יהיו נמוכים יותר.

ברגע האחרון לפני שנעצרה ההצבעה בוועדה ניסו בבית היהודי לבקש מחברי הכנסת החרדים שחברים בוועדה להשתתף בהצבעה חרף החרמתם את הצבעות הוועדה, מסתבר שהבית היהודי צריכים פתאום את החרדים כדי להצליח ולמצוא רוב שיאשר את התיקונים שביקשו לעשות.

אולם חברי הכנסת החרדים סירבו לחזור לוועדה והודיעו כי בהוראת גדולי ישראל הם מנועים מלהשתתף בוועדה ובשל כך נאלצה יו”ר הועדה חברת הכנסת שקד להפסיק את ההצבעות על מנת להימנע מהפסד מביך מול יש עתיד.