הרב משה שטרנבוך מעדכן: המשיח נמצא בפתח
ישראל כהן, כיכר השבת     ב"ה ו' בניסן תשע''ד    5.04.14


ראב"ד "העדה" הגאון רבי משה שטרנבוך אמר בדרשה שנשא לאחרונה כי כיבושו של חצי האי קרים על ידי רוסיה הוא הוכחה לכך שהמשיח בפתח. וגם: מה מצער מאוד את הראב"ד? |

בדבריו שנשא ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך לאחרונה, הוא התייחס לכיבוש חצי האי קרים על ידי הרוסים, ואמר כי הדבר מעיד על ביאת המשיח בקרוב.

בתחילת דבריו, הרב שטרנבוך דיבר על עוון לשון הרע ובפרט במקרים בהם מדברים סרה בגדולי הדור, כשהוא קובע כי תפילתם של המדברים סרה - אינה נשמעת. "על מה נתחייבו כל גאוני וצדיקי הדורות בעונש כזה שירבו לדבר עליהם לשון הרע" שאל הראב"ד ואמר כי הדבר בא בכדי להרבות את זכותם, וכי עבור אותם צדיקים לא מדובר בעונש.

בשלב זה של דבריו, עבר הרב שטרנבוך לעסוק בכיבוש חצי האי קרים על ידי הרוסים ואמר: "רבינו הגר"א אמר סמוך לפטירתו שכאשר הרוסים יכבשו את "קרים" נדע שזה הוא סימן לפעמי משיח".

"מקובל מהגר"א שכאשר רוסיה מתגברת אז הטומאה מתגברת, קליפת רוסיה היא "דוביאל" שירשו קליפת פרס, וכיון שהם גם נוצרים יוונים, ממילא מעורב בהם קליפת יוון עם אדום" אמר הרב שטרנבוך והוסיף: "גם בעל "בנין עולם" ר' יצחק אייזיק חבר תלמידו של הגר"ח מוואלזי'ן זצ"ל אמר קודם פטירתו לתלמידו רבי דוד לוריא זצ"ל ש"אם הרוסים יכבשו את כל העיר קרים ובמיוחד את המבצר קראטש יש לצפות כבר לרגלי משיח".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כמו כן", המשיך הרב שטרנבוך בדבריו, "הגרש"ז ריגער זצ"ל אב"ד בריסק אמר שמקובל בידו מתלמידי הגר"א בשם הגר"א שמלכות רוסיה תתחזק קודם ביאת המשיח והאומות יפחדו מהם".

"הגר"ח מבריסק זצ"ל גם ראה ברוסים כקליפה שמתגברת לפני המשיח, אולם הוסי"ף הגר"ח שהדבר תלוי בנו, שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה ויראת ה' טהורה אז יחיש הקב"ה לגאלנו בעת רצון זו. אבל אם לא נתעורר, אז ח"ו נפסיד את העת ונצטרך לעבור חבלי משיח".

"והיוצא מדבריו", סיכם הרב שטרנבוך "הוא שכיבוש קרים היא קריאה לנו משמים שזהו שעת הכושר לפעול עתה לביאת משיח על ידי התעוררות והתחזקות בתורה ויראת ה' טהורה".

בסיום דבריו, התייחס הרב שטרנבוך לעובדה שכוללים רבים סגרו את שעריהם לאחרונה ואמר: "יש גזירה נוראה על כמה מאות אברכים בני תורה שנשארו בלא כוללים. מדברים כעת על גזירת גיוס, אבל יש עתה סכנה נוראה יותר שמדאיגה אותי מאוד, שמאות אברכים שלמדו עד עתה בכוללים בהתמדה, נותרו עתה בלא כולל לזמן הבא".

"זו סכנה גדולה" אמר הרב שטרנבוך, "שאין עוסקים כאן בחלשים הנופלים מהדרך כמו בגזירת הגיוס, אלא החשש הוא ממש על תלמידי חכמים העוסקים בתורה יומם ולילה שבמצב הזה שאין להם מקור פרנסה אינם יכולים להמשיך בלימודם, ואני מצטער מאוד מזה ואין לי מזה מנוחה כלל".

הרב שטרנבוך הוסיף ואמר: "הדבר אף מעכב את ביאת המשיח, ומגביר את כח עמלק, שכאשר ישראל רפים ידיהם מן התורה אז כח עמלק מתגבר בעולם ובעת הזאת שעולם התורה זקוק לחיזוק גם כאן בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, אזי אין לנו אלא להתפלל ולקוות לאבינו שבשמים שירחם עלינו בעת צרה זו".