בחורים ובסדקים • מרן הגר”ח קנייבסקי בבדיקת חמץ
אהרן מילר, JDN     ב"ה י''ד בניסן תשע''ד   14.04.14צלם המערכת שוקי לרר עלה הערב לביתו של מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי לתעד את מעמד בדיקת חמץ בביתו • מרן הגר”ח עובר על כל כלי הבית ובודקם מחמץ • צפו