'height=150>לפיד רוצה חוק פונדקאות?בבית היהודי מבטיחים מלחמה.
רוטר ארכים     ב"ה ד' בסיון תשע''ד    2.06.14

הנה דברים שכתב שטבון הערב:
"חוק הפונדקאות הוא הכרזת מלחמה, נאבק בו בכל דרך!
***
לא נסכים לחוק שמחרב את ערך המשפחה בישראל, שמפקיר את טובת הילד והופך את הפונדקאות מגמילות חסדים לכלכלת שוק חופשי - פשוט לא!
***
חברים, המערכת השתגעה לגמרי!
חוק הפונדקאות שאושר היום בממשלה יאפשר לאיש או אישה להביא לבדם (ללא בני זוג) ילדים על ידי אם פונדקאית. מדובר בהקרבת טובת הילדים על מזבח המימוש העצמי של ההורה המבקש ללדת.
לפיד וחבריו, שיזמו את החוק האווילי הזה, לא מבינים שהבאת ילדים זו אחריות - לא צעצוע של הגשמה עצמית.
***
מעבר לזה, באמת הייתם רוצים שוק פונדקאות?!
בשוק כזה, הנוסחה פשוטה: רחם להשכרה לכל המרבה במחיר, המשמעות היא שזוגות חסרי אמצעים שחיכו שנים לילדים יהיו הראשונים להיפגע מכלכלת שוק חופשי של פונדקאות.
ברור לכם גם מה יקרה לפונדקאות, שתהפוך מאקט של גמילות חסדים לעבודה לכל דבר ועניין - האם אנחנו באמת מעוניינים בזה?!
***
אז לא, אנחנו לא מעוניינים.
אנחנו רוצים את טובת הילד,
לא נסכים לשוק פונדקאות חופשי - ילדים זו אחריות, לא הפקרות.
זהו קרב נוסף במערכה על זהותה של המדינה, חבריי ואני נוביל חזית במאבק בחוק הפונדקאות - כי לנו אכפת מטובת הילדים."
נותר רק לראות אם שוב יתייצב לבד נגד לפיד.
להעברת ידיעות:[email protected]