70 שנה להירצחו של הרה”ק מראצפרעט • “דרוש חומר היסטורי"
אהרן יונג, JDN     ב"ה כ''ט באייר תשע''ד   29.05.14במערכת ‘בטאון צאנז’ שוקדים בימים אלו על הוצאת גליון זכרון מיוחד לזכרו של הרה”ק רבי שלום אליעזר מראצפרעט זי”ע הי”ד בנו של מייסד חסידות צאנז מרן ה”דברי חיים” זי”ע • במערכת הבטאון פונים לציבור הרחב, ומבקשים את עזרתם בליקוט חומר היסטורי |

ביום ט”ז סיון יחול יומא דהילולא הרה”ק רבי שלום אליעזר מראצפרעט זי”ע הי”ד בנו של מייסד חסידות צאנז מרן ה”דברי חיים” זי”ע. ביום זה ימלאו שבעים שנה להירצחו ועקידתו על קידוש השם בידי הנאצים ימ”ש במחנה ההשמדה באושוויץ.

לרגל היומא דהילולא, ולציון שבעים שנה להירצחו, שוקדים במערכת ‘בטאון צאנז’ בימים אלו על הוצאת גליון זכרון מיוחד להנצחת זכרו.

על הרה”ק מראצפרעט זי”ע, שעלה על המוקד, למרות שהיה לו כמה וכמה הזדמנויות להינצל מצרפני הנאצים ימ”ש, ובחר לא לנטוש את צאן מרעיתו, מסופרים סיפורי גבורה והתחזקות מיוחדים, והותיר אחריו המון כתבי יד וכו’.

אחר פטירת אביו עבר להתגורר אצל אחיו הגדול הרה”ק בעל ה”דברי יחזקאל” משיניווא זי”ע. בהגיעו לפרקו נשא את בת אחותו וגיסו האדמו”ר רבי מרדכי דוב טווערסקי זי”ע אב”ד הורנוסטייפולי.

בשנת תרנ”ט הגיע לעיר ראצפרעט, שם הקים את חצרו. תוך זמן קצר נודע כאיש מופת ויהודים רבים נהרו מכל רחבי הונגריה ואף מחוצה לה, אל מעון קדשו אשר בראצפרעט ונושעו מברכותיו.

כפי שצוין, בשנות עברה וזעם – השואה האיומה, לא הסכים לעזוב את בני קהילתו אשר הסתופפו בצילו ונספה עמם באושוויץ ביום ט”ז לחודש סיון ה’תש”ד.

כאמור, בפנייה ובקשה מיוחדת לקראת הופעתו של הבטאון החודשי של חסידות צאנז – ‘בטאון צאנז’, שיצא בחודש הקרוב, ויוקדש כולו ליריעת זכרון על האי גאון וקדוש זי”ע הי”ד, הם פונים לציבור הרחב ומבקשים מכל מי שיש ברשותו, או למי שיש לו מידע על אנשים שיש להם ברשותם “חומר היסטורי – כמו תמונות ומסמכים וכן זכרונות מהימנים” מהרה”ק מראצפערט הי”ד, להואיל נא לזכות את הרבים ולהעבירם בהקדם אל המערכת.

חומרים ניתן לשלוח אל פקס המערכת במספר” 09-8611123, או בדוא”ל: [email protected]

כמו”כ ניתן ליצור קשר עם הר”ר משה גליק בטלפון” 054-8440582.