גאב"ד העדה"ח זצוק"ל


חצי יובל להסתלקותו: המונים יעלו לציון גאב"ד ירושלים
חדשות אברכים     ב"ה י''א בסיון תשע''ד    9.06.14

היום יחול יומא דהילולא הכ"ה של מרן הגאון הצדיק רבי יצחק יעקב וייס זצוק"ל, בעל ה'מנחת יצחק' וגאב"ד ירושלים. לרגל יום ההילולא יתכנסו המונים מבני ירושלים, בני משפחתו ותלמידיו הרבים לכינוס זיכרון וסיום הש"ס בהיכל בית מדרשו 'זכרון ישראל' בבנייני זופניק רח' שטראוס 26 ירושלים אחרי תפילת ערבית בשעה 6:00 אחר הצהריים.

במהלך הכינוס יסיים את הש"ס בנו הרב החסיד רבי ישכר דוב שליט"א. ישאו דברים גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, הגאון רבי יהודה פישר שליט"א חבר הביד"צ, והגאון רבי יהושע כהן שליט"א מח"ס 'כרם יהושע', שיעלו את זכרונו הטהור של בעל ההילולא זצוק"ל. כמו"כ יופיעו בהדרתם במהלך הכינוס אדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות.

הבוקר לאחר תפילת שחרית בביהכ"נ 'זכרון ישראל' בשעה 9:00 יעלו המוני תלמידיו ובני משפחתו אל הציון הקד' בחלקת וואהלין הממוקמת מול בית מקדשינו בהר הזיתים. אבטחה סודרה במקום.
http://avrehim.blogspot.co.il/2014/06/blog-post_9.html