בנק ישראל נגד לפיד: תוכנית לפיד רק פגעה
גלובס, קוקר     ב"ה י''א בסיון תשע''ד    9.06.14

בנק ישראל נגד לפיד: תוכנית מע"מ אפס של לפיד לא הורידה את נטילת משכנתאות וגם לא את המחירים - רק פגעה בהתחלות הבניה; שב ומזהיר: יש להעלות מסים |

בנק ישראל לא מרפה משר האוצר יאיר לפיד. בפרוטוקולים לדיונים המוניטאריים לחודש יוני, בהם הוחלט על הותרת הריבית על רמת 0.75%, נכתב כי " למרות ההחלטה על מע"מ אפס על קניית דירה ראשונה מקבלן לזכאים, לא ניכרת עד כה האטה בנטילת המשכנתאות, אך מסתמנת אמנם האטה בהתחלות הבנייה" ומוסיפים כי "נמשכת העלייה בקצב השנתי של השלמות הבנייה, ומחירי הדירות המשיכו לעלות בקצב שנתי של 7.1%", לעומת 6.9% ב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר.

לגבי המצב הפיסקלי, חברי הוועדה ציינו שעל פי הנתונים עד כה נראה שהממשלה תעמוד ביעד הגירעון לשנה זו; כמו כן צוין כי עמידה ביעדים הפיסקאליים בתקציב 2015 תדרוש "התאמות בהיקף משמעותי בצד ההוצאה ובצד ההכנסות", קרי, שוב קורא בנק ישראל לבצע העלאת מסים, זאת בניגוד לעמדה המפורשת של שר האוצר שהצהיר בפומבי כי לא מתכוון לעלות מסים אלא להעלות את יעד הגירעון.

בבנק ישראל מסבירים כי תמונת המאקרו כלכלית איננה ברורה שכן התקבלו נתונים סותרים: מצד אחד ירידה בצריכה, ברמתה מחירים במשק ובמדד המשולב שאינם קוהרנטיים עם המשך העלייה בתעסוקה, בשיעור ההשתתפות ובגביית המסים. בבנק ישראל כבר מתריעים כי כבר בחודשי הקיץ האינפלציה השנתית צפויה לרדת אל מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, קרי, להיות נמוכה מ-1%, מצב שמצביע על ירידה בביקושים.

http://www.kooker.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%9E-%D7%90%D7%A4%D7%A1-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%A4/