'height=150>תחת צא"פ כבד:חיפושים אחר שני בחורי ישיבה שנעלמו.
    ב"ה ט''ו בסיון תשע''ד   13.06.14

מה שניתן לספר זה ששני בחורים מישיבה תיכונית כפר עציון, נעלמו לאחר שעצרו טרמפ.
חיפושים אחריהם בכל האיזור.צהל גם עוצר בכירים פלסטינים מאז הבוקר, לפי שעה אין אישור לכך ממקורות ישראלים.לאברכים נט נודע ממקורות משטרתיים כי לפי מה שמותר לספר,יש חששות כבדים וזקוקים לרחמי שמיים להשבתם הביתה במהרה.הפרטים המלאים במערכת.
נא להתפלל.