'height=150>הממשלה אישרה פה אחד:פטור ממעמ על דירה ראשונה
מ.בתרון     ב"ה כ''ד בסיון תשע''ד   22.06.14

שעה:14:00 מ.בתרון.


בישיבת הממשלה אושרה פה אחד הצעתו של שר האוצר יאיר לפיד,לפיה יוענק פטור ממעמ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן.
ההצעה ש'זכתה' להמון ביקורות באה כחלק ממאבק של הממשלה להורדת מחירי הדיור.
כעת ההצעה תעבור לכנסת ולא צפויה להתקל בקשיים בדרך לאישור.
באתר רשות המיסים יפורסם בהמשך מחשבון לבדיקת זכאות.החוק ייכנס לתוקפו מתאריך ה1 לספטמבר.
הקריטריונים לזכאות נקבעו כך:(נלקח מגלובס)

, ההטבה תחול על רוכשי דירה ראשונה שקנו דירה חדשה מקבלן החל מ-1 בספטמבר 2014. כזכור, לפני כשבועיים, הגיעו היועץ המשפטי לממשלה ומשרד האוצר לפשרה, לפיה יעלה הרף השקלי לדירה במסגרת הטבת 0% מע"מ מ-600 אלף שקל ל-950 אלף שקל לרוכשי דירה ראשונה מקבלן שלא שירתו בצבא. הרף הארצי למשרתים ולנכים עומד על 1.6 מיליון שקל, כאשר בהמשך יקבע השמאי הממשלתי ערכים אזוריים, לפי מחיר למ"ר ממוצע בכל אזור. בנוסח הסופי של ההצעה נקבע כי שירות בצבא יהיה לתקופה מינימלית של 12 חודשים לגברים ולנשים, במקום 18 חודשים לגברים ו-12 חודשים לנשים.

הרוכש הינו הורה לילד אחד לפחות (גם אם לבן או בת הזוג שרכש איתו אין ילדים); הרוכש מעל גיל 35 (גם אם יש לו בן או בת זוג שרוכשים את הדירה במשותף והם צעירים מכך); מלוא הזכויות בדירה נרכשו על ידי בני הזוג והדירה היא דירה ראשונה של הזוג, כמו כן לא הייתה בבעלות מי מבני הזוג דירת מגורים מאז 1995 לרבות שכל אחד מבני הזוג לא ביצע עסקה לרכישת דירה לפני 23 במרץ 2014 אשר בוטלה לאחר מועד זה עד יום תחילתו של החוק; ואין בין הרוכש לבין הקונה יחסים מיוחדים (למשל קרבת משפחה).