הרב פרץ.צילום י.כהן


אשכבתיה דרבי*אחר מיטתו של הרה"ג ר' ראובן פרץ זצ"ל
מ.בתרון     ב"ה א' בתמוז תשע''ד   29.06.14

הקהילה הדתית\חרדית בחיפה התעטפה באבל עם לכתו בטרם עת של הרה"ג ר' ראובן פרץ זצל,רבה של שכונת הדר,לאחר שנזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה.
במסע הלוויה רווי יגון שיצא מבית הכנסת "מגן אברהם" שבשכונת הדר שם שימש כרב,לעבר "בית החיים" שדה יהושוע,השתתפו אלפים,בניהם רבנים,ראשי ישיבות וראשי כוללים ובראשם מחותנו הגה"צ רבי דוד אבוחצירא שליטא מנהריה,הרבנים הראשיים לישראל לשעבר ר' יונה מצגר והרהג ר' שלמה עמר שליט"א.
למרות החום הכבד ששרר בבית העלמין נשארו האלפים לעמוד ולשמוע את דברי הרבנים הגאונים שליט"א שהספידו לת"ח בפניו(בגלל ר"ח).הרה"ר לשעבר הרב עמאר סיפר על הייסורים הקשים מהם סבל המנוח ואשר קיבלם באהבה והסביר בהרחבה על ההסתר פנים בו דורנו שרוי.הרב מצגר סיפר על ילדותו של המנוח זצל בכפר קטן במרוקו ומשם במסירות נפש עבר ללמוד תורה בעיר גדולה של חכמים וסופרים קזבלנקה ולאחר מכן צרפת וארץ ישראל.כשבכל מקום הוא מטביע את חותמו המיוחד והארת הפנים אשר תמיד שכנה בקרבו לעבר כל יהודי ויהודי.
עין לא נותרה יבשה כשעלה המלמד של המנוח בת"ת אוצרות חסידים" שבמרוקו הרב אביטבול שליטא.וסיפר בבכי על הקשר המיוחד בינהם שהיה כמו אב ובנו ואיך שעד סוף ימיו היה המנוח עמו בקשר וטרח לשאול בשלומו לפחות פעם בשבוע.הגהצ ר' דוד אבוחצירא שליטא עמד בדבריו על הקשר שמצינו בפרשה בין בגדי הכהונה למיתת אהרון הכהן בכדי ללמד שמה בגדי כהונה מכפרים,אף מיתת צדיק מכפרת.
המנוח זצל הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים כולם בני תורה וממשיכים במסורת אביהם הגדול.
ויהי רצון שתהא מיתת הצדיק כפרה על דורינו ויבולע המוות לנצח.