גדולי ארה"ב על הטרגדיה: "הקב"ה מייסר אותנו"
ישראל כהן, כיכר השבת     ב"ה ג' בתמוז תשע''ד    1.07.14גדולי ארה"ב התבשרו על הטרגדיה ברציחתם של שלושת הנערים בעיצומה של ישיבה על קרן ההסעות של החינוך העצמאי. הגר"ש קמינצקי התבטא בכאב: "הקב"ה מייסר אותנו" |

במהלך כינוס חירום בארצות-הברית למען קרן ההסעות של החינוך העצמאי התבשרו גדולי רבני ארצות-הברית על הטרגדיה ברציחתם של שלושת הנערים החטופים.

במעמד הגדול השתתפו גדולי ראשי הישיבות ועסקני הציבור בארה"ב, הגאון רבי שמואל קמינצקי, הגאון רבי אהרן פלדמן, האדמו"ר מנבומינק, הגאון רבי יצחק סורוצקין, הגאון רבי ישראל בלסקי, הגאון רבי חזקיהו משקובסקי שהגיע במיוחד, הגאון רבי שלמה חלוואה מראשי ישיבת רבנו חיים ברלין וחתנו ויד ימינו של הגר"א שכטר, הרב חיים דוד צויבל מראשי אגודת ישראל בארה"ב, הרב מרדכי קרליץ יו"ר קרן ההסעות של החינוך העצמאי, הנגיד הרב אברהם וולפסון, הרב אליעזר סוסנא יד ימינם של ראשי ישיבת ליקווד ושלוחם לעסקנות בכל רחבי ארה"ב ועוד.

בתחילת הכינוס בישרו העסקנים המקומיים על הידיעה המרה של מציאת גופות החטופים, גדולי ראשי הישיבות פרצו בבכי.

הגר"ש קמינצקי אמר כי "חז"ל כבר לימדו אותנו כי הקב"ה מייסר אותנו גם כדי לקחת מוסר וגם לכפר עוונות, עם ישראל התאחד בכל העולם כולו וזכינו להיות אגודים בצרה לשפוך תחינה".

האדמו"ר מנבומינסק אמר בדבריו כי הוא שליח מיוחד לנושא כאשר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבלחט"א מרן הגראי"ל שטיינמן הזעיקו אותו לכנס היסוד של קרן ההסעות שהתקיים במעונו של הרב אלישיב בהשתתפות הרב שטיינמן. "לא עוזר כאן עוד מיליון דולר או עוד איזה מגבית, כאן זה הצלה של כלל ישראל וצריך כולם להתגייס", אמר.

הגאון רבי יצחק סורוצקין זעק "אני לא אומר סברות, אני אומר עובדות, הגבירים בארה"ב נשמעים להוראות גדולי הדור מרן הראש ישיבה ר' אהרן לייב ומרן ר' חיים קנייבסקי, כולנו צריכים להיות שותפים לגדולי הדור ולתת מיליונים לא רק 10 דולר".