'אין מנוס מלהכריז על חדלות פירעון של דואר ישראל''
אופיר דור, כלכליסט     ב"ה ט' בתמוז תשע''ד    7.07.14דואר ישראל לא יוכל לעמוד בפירעון איגרות החוב שלה כבר באפריל 2015 אפילו אם יחל במהלכי התייעלות. זו המסקנה החד־משמעית במסגרת חוות הדעת הכלכלית שהכינה חברת הייעוץ הפיננסי־אסטרטגי MNS עבור נציגות מחזיקי האג"ח של החברה.


הטיוטה הסופית של חוות הדעת הכלכלית, שהגיעה לידי "כלכליסט", הוצגה אתמול בישיבת בעלי האג"ח. מסקנת חוות הדעת היא כי "אין מנוס מלהכריז כיום על אי־סולבנטיות (חדלות פירעון) עתידית לחברה". לאור ממצאים אלו, בימים הקרובים יחליטו בעלי האג"ח אם לאשר פנייה להליכים משפטיים במטרה להכריז על החברה כחדלת פירעון.


בשנת 2010 הנפיק הדואר אג"ח לגופים מוסדיים בהיקף של 400 מיליון שקל ללא ביטחונות. אגרות החוב נפרעות ב־20 תשלומים חצי־שנתיים של קרן וריבית החל משנת 2012. נכון להיום הדואר חייב לבעלי האג"ח כ־310 מיליון שקל והוא צפוי לעמוד בתשלום הקרוב באוקטובר. אלא שלפי חוות הדעת, בתשלום הבא, באפריל 2015, כבר לא תוכל החברה לעמוד.

חברה באי־ודאות

חוות הדעת בחנה שלושה תסריטים אפשריים לגבי השינויים בקופת המזומנים של הדואר במהלך 2015. התרחיש המחמיר מבוסס על השינויים שהתרחשו בהוצאות ובהכנסות של הדואר בשלוש השנים האחרונות. התרחיש השני מבוסס על תזרים המזומנים לפי הנחות החברה, כולל החיסכון שהיא חוזה בהוצאות. התרחיש השלישי דומה לתרחיש החברה, אך כולל גם הסכמות שלפיהן החברה לא תחזיר לעובדים הלוואה בהיקף של 25 מיליון שקל, באמצעות קיצוץ של 5% משכרם השנה.

אפילו בתרחיש האופטימי ביותר המסקנה היא שקופת המזומנים של הדואר תהיה במינוס. לפי התרחיש המחמיר, הדואר יהיה באוברדרפט כבר במרץ 2015.

בנוסף, חוות הדעת שוללת את שלושת דרכי הפעולה האפשריות כדי להתמודד עם מצבה הפיננסי של החברה: מימוש נדל"ן, קבלת תמיכה שוטפת של בעלי האג"ח וקידום פתרון ארוך טווח של התייעלות באמצעות תוכנית הבראה והעלאת תעריפים לדואר. על אפשרות זו נכתב בחוות הדעת כי פתרונות אלו "אינם בשליטת החברה ומועדי היישום אינם ניתנים לחיזוי". נציגות בעלי האג"ח העלתה כמה פעמים דרישה שהמדינה תבטיח את תשלום האג"ח או תשעבד נדל"ן לטובתם, אך האוצר סירב.

"הבעיה היא לא רק אג"ח"

גורם מטעם המדינה, העוסק בנושא הדואר, אמר ל"כלכליסט" כי הבעיה של החבאה לא נוגעת רק לבעלי האג"ח, כי אם היא תגיע לחדלות פירעון היא לא תוכל לשלם גם משכורות לעובדים". לדבריו, "לאחר שנגיע לתוכנית הבראה, נושא שנמצא במו"מ עם ההסתדרות, לא נשלול מכירת נכסים של הדואר כדי לשרת את תשלום החוב".

מדואר ישראל נמסר בתגובה: "אנו חולקים על המסקנות המופיעות בדו"ח וסבורים כי יש סיכוי גבוה לגבש בהקדם על תוכנית הבראה כוללת לחברה".
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3635368,00.html
צילום: אלעד גרשגורן