הרבי מויז'ניץ'


הרבי מויז'ניץ: "לא לבלות זמן בהאזנה לחדשות"
משה ויסברג, בחדרי חרדים     ב"ה כ''ב בתמוז תשע''ד   20.07.14
בדברים שנשא בסעודה שלישית קרא האדמו"ר להתחזק: "אין להיכנס לפחדים. לפחד רק מהבורא - לפניו נעבוד ביראה ופחד"


האדמו"ר מויז'ניץ קרא אמש בסיום הסעודה שלישית בביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ בבני-ברק להתחזק בימים אלו ולא להתעניין בחדשות השונות באמצעות הכלים המשחיתים.

"בימים אלה שרויים אנו בארץ ישראל במצב לא פשוט, כאשר משנאינו נשאו ראש ח"ו. מחד גיסא אנו רואים ניסים ונפלאות, אולם מאידך גיסא האזעקות גורמות לבהלה, בפרט בבתים עם ילדים כ"י. עוררתי כבר בשבת החולפת כי תפקידנו עתה להתחזק באמונת השי"ת השומר את עמו ישראל לעד, ואין להיכנס לבהלה ולפחדים. לפחד צריך רק מהבורא יתברך - לפניו נעבוד ביראה ופחד".

"חז"ל אמרו במדרש תהלים 'רוממות א-ל בגרונם - אמר הקב"ה אתם מרוממין אותי, ואני עושה מלחמה בעדכם כדי להצילכם מן הגלויות ומן השעבוד, שנאמר וחרב פיפיות בידם', עכ"ל. הקב"ה ממתין שנתעורר להקדיש מזמננו להתחזק בקביעת עיתים ללימוד התורה, ולא לגרוע את כוח התורה ח"ו, ע"י האזנה לחדשות השונות, וכדומה".

"יש שבימים אלה מבלים זמן בהאזנה ובשיחות אודות החדשות השונות, ואף בשעת התפילה נכשלים בכך. והגרוע מזה - יצר הסקרנות מכשיל יהודים יראים ושלמים בהאזנה ובהבטה בכלים משחיתי הנפש, האינטרנט ודומיו המביאים הרס וחורבן, מכשירים שעליהם להיות בבחינת 'בל ייראה ובל ימצא' אף בשעת מלחמה. הרי כל מה שגדולי ישראל התירו אינטרנט כשר, זהו רק לצרכי פרנסה, ולא לצרכי שמיעת חדשות ועניינים אחרים. ידוע שהיו כאלה שהחלו את הקשר עם כלים כאלה בימי מלחמה, ובהמשך נגררו אחריהם ונפלו לעברי פי פחת, חלילה וחס".

"כן עלינו להתחזק בתקנת גדולי ישראל מלפני כמה שנים, לומר מדי יום לאחר תפילת שחרית את שלושת פרקי התהלים פג, קל, קמב, וכן ראוי לומר פרק כ', ואח"כ את תפילת 'אחינו כל בית ישראל' לישועת הכלל והפרט. במצב בו אנו שרויים בארה"ק עלינו להתמיד בתפילות שנינצל מידי הרשעים, ומאז התקינו זאת גדולי ישראל מנהגי לומר פרקים אלה מדי יום".

עומדים אנו בתוך ימי בין המצרים, בהם אנו מצירים על חורבן בית המקדש, שנחרב בגין שנאת חינם. עלינו להתחזק באהבת חינם, בעשיית חסד איש עם רעהו; 'רוממות א-ל בגרונם' - א-ל רומז לחסד עדה"כ 'חסד א-ל כל היום'".

"כמו כן צריך להיזהר ולשמור על ההוראות הביטחוניות. יש כאלה שבמקום להיכנס למקומות מוגנים בעת אזעקה, מסתכנים ועומדים בחוץ כדי לצפות בנעשה. יש לדעת שהדבר מסוכן ואסור. כמו כן אחזור שוב על מה שכבר עוררתי לאחרונה, שאין לנסוע עם 'טרמפים' בשום פנים ואופן. הדבר מהווה סכנה הן ברוחניות, והן בגשמיות, ואבקש שכל אחד ללא יוצא מן הכלל יקח את הדבר לתשומת ליבו".

האדמו"ר סיים את דבריו: "בהפטרת היום אמרנו 'כה אמר ד' זכרתי לך חסד נעוריך וגו' לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה'". יש לפרש שהקב"ה זוכר לנו את ה'נעוריך' - את ההתעוררות שלנו ללכת אחרי ד' גם בזמני קושי. הקב"ה ממתין לתפילותינו ולהתחזקותנו, וכאשר יראה השי"ת שישראל מתגברים ומתחזקים בקבלות טובות, ירחם עלינו ויושיענו מכל אויבינו, 'וכל אויבי עמך מהרה יכרתו, ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו', שנזכה במהרה למנוחת הנפש, ולהרמת קרן התורה וישראל, ונזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן"

צילום: מגזין 'א בליק'