קבוצות רכישה לא יזכו להטבות במסגרת חוק מע"מ אפס
ישי שנרב, גל"צ     ב"ה ט''ז באלול תשע''ד   11.09.14

פרסום ראשון: רוכשי דירות במסגרת קבוצות רכישה לא יזכו להטבות במסגרת חוק מע"מ אפס. המשא ומתן בין פורום מארגני הקבוצות לרוכשים הסתיים ללא הסכמה בין הצדדים, מה שלא יאפשר לקבוצות לרכוש דירות עם הטבת המע"מ.
ישראל זעירא, יושב ראש פורום קבוצות הרכישה האשים שלאנשי לפיד יש דיל עם הקבלנים. "הבאנו פתרון. נכנענו לכל דרישותיהם וקיבלנו על עצמנו את כל מה שהם ביקשו, למרות שהיה נראה לנו שהבקשות הן חריפות וקיצוניות", טען זעירא, :אחרי שהגשנו את הנייר, מסתבר שלא דובים ולא יער". לדבריו, "הם פשוט לא רוצים להכליל את קבוצות הרכישה".