מעות חנוכה | גאב”ד ירושלים חילק חנוכה געלט לבני ירושלים
יעקב אבוביץ, JDN     ב"ה ד' בטבת תשע''ה   26.12.14המונים מבני ירושלים הגיעו למעונו של כ”ק גאב”ד ירושלים לקבלת חנוכה געלט הידוע כסגולה לשמירה – צפו בתיעוד |