סקר: מפלגה חרדית מאוחדת תגרוף 20 מנדטים
נח הלפרין, JDN     ב"ה כ''ב בטבת תשע''ה    1.01.15
סקר ‘מאגר מוחות’ קובע כי לו יתאחדו כל הסיעות החרדיות, ש”ס, יהדות התורה, ואלי ישי, יגרפו יחד 20 מנדטים, בעיקר על חשבון כחלון • בשאלת הגורם לירידה הדרמטית בכוחה של ש”ס, סבורים 55% מן הציבור כי היעדרו של מרן היא הגורם המרכזי לירידה, שאר המשיבים חלוקים בין דרעי לישי |

על רקע הקדמת הבחירות לכנסת ה-20 , הפיצול בתנועת ש”ס והקמת רשימת יחד העם אתנו- בראשות אלי ישי, והחקירה המתנהלת בימים אלו בנוגע למפלגת ישראל ביתנו, ערך מכון ‘מאגר מוחות’ עבור ‘מקור ראשון’, סקר מקיף בקרב הציבור הרחב במטרה לבחון את כוונות ההצבעה לכנסת בתסריט בו מתאחדות כלל המפלגות החרדיות, וכן את עמדת הציבור בנוגע לשאלת האחריות על הנעשה בתנועת ש”ס.

הממצא המרתק עפ”י הסקר הוא, כי אם תהיה מפלגה חרדית מאוחדת שתכלול את: ש”ס, יהדות התורה, ומפלגתו של אלי ישי, הרי שהגוש החרדי יזכה ל-20 מנדטים. עיקר המנדטים יחזרו אל הגוש מכיוון מפלגתו של כחלון, וחלק גדול ממאוכזבי המצב שהתפזרו למפלגות השונות, ישובו אף הם להסתופף תחת מטריה חרדית אחת גדולה. הנתון ממחיש את הנזק העצום שנגרם למפלגות החרדיות בעקבות המחלוקת בקרב מצביעי ש”ס, סביר להניח כי גם אם היתה מוצגת בסקר מפלגה ספרדית מאוחדת (ש”ס) ומפלגה אשכנזית מאוחדת (יהדות התורה) היו המפלגות החרדיות זוכות גם כך ל-20 מנדטים (11 ו-9 בהתאמה).

ביחס לתמונה הכללית, מצביע הסקר על המחנה הציוני (=העבודה והתנועה) כעל המפלגה הגדולה ביותר עם זכיה ב-24 מנדטים, בצמוד אליה הליכוד עם 23 מנדטים. הבית היהודי שומרת על כוחה עם 15 מנדטים, ישראל ביתנו מתאוששת מעט וזוכה ל-7 מנדטים, מפלגת ‘כולנו’ של משה כחלון מתבססת סביב 7 המנדטים, יש עתיד-8, מרצ-6, קדימה נופלת הרחק מאחוז החסימה כמו גם עוצמה לישראל, המפלגות הערביות בגוש אחד זוכות ל-9 מנדטים בלבד.

מקרב מצביעי ש”ס לכנסת ב-2013, הרוב הגדול (62%) טוענים שיצביעו ש”ס בבחירות הקרובות לכנסת. כחמישית (15%) טוענים שיצביעו למפלגת יחד העם איתנו בראשות אלי ישי ו 3% טוענים שיצביעו למפלגת כולנו בראשות כחלון. חמישית ממצביעי ש”ס (25%) מתלבטים ועדין לא יודעים למי יצביעו.

בדיקת כוונות ההצבעה לכנסת ה- 20 של מצביעי ש”ס לכנסת ב-2013 מלמדת כי רוב מצביעי ש”ס- 53% מתכוונים להצביע ש”ס, 15% מתכוונים להצביע ל’יחד העם איתנו’ בראשות אלי ישי, 6% מתכוונים להצביע ליהדות התורה, 6% מתכוונים להצביע לכולנו בראשות כחלון, 3% מתכוונים
להצביע לליכוד ו 17% לא החליטו למי יצביעו.

המצביעים הפוטנציאליים התבקשו גם להחוות על הגורם לירידה הדרמטית בכוחה של ש”ס, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסקרים האחרונים. בתשובה לשאלה זו רוב גדול מבעלי הדעה מכלל המדגם (55%) סבורים כי הירידה בכוחה של ש”ס נובעת מהיעדר הנהגה רוחנית בש”ס ברמתו של הרב עובדיה יוסף זצ”ל. כרבע מבעלי הדעה (27%) מייחסים את הירידה בכוחה של ש”ס להנהגתו של אריה דרעי, וכחמישית (19%) מייחסים את הירידה של ש”ס לפרישתו של אלי ישי.

מניתוח מעמיק של העונים לשאלה בהתחשב בדפוס ההצבעה בבחירות הקודמות, רוב גדול מקרב מצביעי ש”ס (68%) כמו גם רוב גדול ממצביעי יהדות התורה (68%) מייחסים את הירידה בסקרים כוחה של ש”ס מהיעדר הנהגה רוחנית בש”ס ברמתו של הרב עובדיה יוסף זצ”ל. לעומת זאת שיעורים נמוכים ודומים מייחסים את הדבר להנהגתו של אריה דרעי או לפרישתו של אלי ישי הן בקרב מצביעי ש”ס (9% ו-12% בהתאמה) והן בקרב מצביעי יהדות התורה (5% ו-5% בהתאמה).

לעומת זאת כשליש מצביעי הבית היהודי (34%) מייחסים את הירידה בכוחה של ש”ס מהיעדר הנהגה רוחנית בש”ס ברמתו של הרב עובדיה יוסף זצ”ל וכשליש (31%) מייחסים את הדבר להנהגתו של אריה דרעי. חמישית (20%) ממצביעי הבית היהודי מייחסים את הדבר לפרישתו של אלי ישי.

תוצאות המחלוקת הקשה בציבור הספרדי ניכרות היטב גם בניתוח העמדה בנוגע לירידה בכוחה של ש”ס, לפי כוונות הצבעה לכנסת הבאה (בתסריט הבסיס). רוב גדול מקרב מצביעי ש”ס (61%) מייחסים את הירידה בכוחה של ש”ס מהיעדר הנהגה רוחנית בש”ס ברמתו של הרב עובדיה יוסף ז”ל, 17% מייחסים את הדבר לפרישתו של אלי ישי.
מצביעי ש”ס מסירים לחלוטין את האחריות למצבה של ש”ס מאריה דרעי (0%) מייחסים לו את הירידה של ש”ס. בניגוד לכך רוב מצביעי יחד העם איתנו בראשות אלי ישי (58%) מייחסים את הירידה בכוחה של ש”ס להנהגתו של אריה דרעי ורק 8% מייחסים זאת לפרישתו של אלי ישי.

רוב גדול מקרב מצביעי יהדות התורה (70%) בדומה למצביעי ש”ס מייחסים את הירידה בכוחה של ש”ס מהיעדר הנהגה רוחנית בש”ס ברמתו של הרב עובדיה יוסף ז”ל. רוב מקרב מצביעי הבית היהודי (42%) מייחסים אף הם את הירידה בכוחה של ש”ס מהיעדר הנהגה רוחנית בש”ס ברמתו של הרב עובדיה יוסף ז”ל.

הסקר נערך בשיטה של סקר טלפוני באמצעות שאלון מובנה בתאריכים 30-31.12.2014 בקרב מדגם הסתברותי של 513 משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית הבוגרת בישראל. טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.5%.

הסקר בוצע ע”י מאגר מוחות מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע”מ בניהולם של פרופ’ יצחק כ”ץ-מנכ”ל, פרופ’ ברוך מבורך מנהל מדעי, וד”ר אמיר הורקין מנהל המחקר.