אגודה אחת: מועצת גדולי התורה בארה”ב בכינוס מיוחד
אהרן יונג, JDN     ב"ה ו' בשבט תשע''ה   15.01.15
חברי מועצת גדולי התורה שע”י אגודת ישראל בארה”ב התכנסו לדיון מיוחד בענייני השעה | דיון מיוחד ומרתק על התוכנייה של כינוס ‘ירחי כלה’ השנתי למאות אנשי עסקים בחו”ל שתתקיים שבוע הבא במלון רמדה בירושלים. |

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א קרבינטי היהדות החרדית בארה”ב חברי מועצת גדולי התורה שע”י אגודת ישראל בארה”ב התכנסו לישיבה מיוחדת לדון בענייני השעה.

פרק מיוחד בישיבה הוקדש בעניין כינוס ירחי כלה השנתי שמתקיימת זה 15 שנה בעיה”ק ירושלים, במלון רמדה לשם מגיעים לשהות מספר ימים מאות אנשי עסקים שמתפנים מכל עיסוקיהם הגשמיים ומקיימים סדרים מיוחדים בעניינים שונים בתורה ובהלכה.

כינוסי ירחי כלה לאנשי העסקים מארה”ב ואירופה התחילה לפני 15 שנה בימים בהם התפוצצו אוטובוסים ובקבוקי תבערה, והרבה קדושים נעקדו אז על קידוש השם, ימי האינתיפאדה השניה.

באותו זמן לא הגיעו כמעט תיירים לישראל, והשלטונות בישראל עשו מאמצים גדולים להביא אנשים לסייר בישראל, ובין הדברים רצו לפנות למגזר החרדי בחו”ל לבוא ולסייר בישראל. לאגודת ישראל בארה”ב כגוף מוכר בכל העולם כמייצג את המגזר החרדי הגיעו גם פניות שכאלה, והנהלת אגודת ישראל בארה”ב פנתה למרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן לשאול בדעת תורה האם יש להסכים ולעשות תעמולה לגרום לאנשים לעלות לסייר ולטייל בארץ ישראל.

מרן ראש הישיבה נתן את הוראותו לעשות משהו שונה, להביא עשרות אנשי עסקים יהודים חרדים, שכל השנה עסוקים בניהול עסקיהם למספר ימים בישראל, בהם ישהו כל היום במלון, אך במקום לסייר ולבטל את הזמן, לשבת בימים שכולו תורה, לקבוע מסלולי לימוד מיוחדים, דרשות מיוחדות בתכנים הלכתיים ותורניים ברוח הזמן והתקופה.

ואף הורה אז מרן ראש הישיבה שלא להביא את האנשי העסקים לבתי גדולי ישראל להתברך אלא גדולי ישראל יבואו למלון שם ישהו וישתתפו בשיעור או בשיחות חיזוק, ואכן, בכל שנה ושנה מגיעים עשרות אנשי עסקים, ובכל שנה מתווספים עוד ועוד אנשים שמתפנים כאמור מכל עיסוקיהם ומגיעים לימים שכולו תורה לשמוע וללמוד. וברוח הוראתו זו, השתדל מרן ראש הישיבה להגיע על אף הטורח הכרוך בכך. וגם השנה מצפים שהמזג האוויר יאפשר למרן על אף חולשתו להשתתף.

השנה יתקיים הכינוס השנתי בשבוע הבא, כאשר השנה מגיעים מעל 300 אנשי עסקים, שיא של כל השנים, וישהו במלון רמדה בירושלים. ויהנו מתוכניה מיוחדת ומרתקת אותה הכינו הנהלת אגודת ישראל בארה”ב.