יו"ר ועדת הבחירות דחה עתירה על תעמולה ב"קול ברמה"
צביקה גרוניך, כיכר השבת     ב"ה כ''ה בשבט תשע''ה    3.02.15


יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט סלים ג'ובראן, דחה היום את העתירה שהגישה עמותת חדו"ש נגד רדיו "קול ברמה", בטענה כי הוא משדר תעמולה לטובת ש"ס |

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט סלים ג'ובראן דחה על הסף את העתירה של עמותת חדו"ש - לחופש דת ושוויון כנגד תחנת הרדיו "קול ברמה", בטענה כי התחנה נותנת במה למפלגת ש"ס בניגוד לקבוע בחוק תעמולת הבחירות האוסר זאת.

לטענת חדו"ש בתוכניתו של שלמה בניזרי המשודרות בשעות הערב, ישנה תעמולת בחירות לטובת המפלגה הספרדית, אולם השופט לא קיבל את הטענה.

בהחלטתו כתב השופט: "דין טענות אלה להידחות על הסף - הן נוכח כך שנטענו בעלמה ואף כלל לא נבדקו על ידי העותרת טרם הגשת העתירה, ויש בכך טעם לפגם, הן נוכח אי צירוף אותם גורמים כמשיבים לעתירה".

באשר לטענות על תוכניתו של בנזרי כתב ג'ובראן: "מצד אחד, במהלך התכנית נאמרו דברי ביקורת – בוטים לעיתים – נגד מפלגת הבית היהודי, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת הרב שי פירון, גב' רות קוליאן, וקבוצת "חרדים עובדים". חלק מהדברים, בדגש על הביקורת נגד מפלגת הבית היהודי, וחברי הכנסת הרב פירון ואלעזר שטרן, גבוליים ביחס לאיסור מסעיף 1-א' לחוק הבחירות. ויובהר: תעמולה נגטיבית – דהיינו, נגד מועמד או רשימת מועמדים – היא בגדר תעמולה לכל דבר ועניין".

"מצד שני, יש ליתן משקל לעובדה שמדובר בתכנית שבועית ותיקה המשודרת משנת 2012 לכל הפחות לכך שהמשיב אינו מועמד בבחירות הקרובות, ובעיקר לכך כי מדובר בתכנית אקטואליה בעלת רובד ביקורתי". הוסיף.

העותרים ציינו לדוגמא ראיון של רות קוליאן אצל בניזרי, במהלכו לטענתם תקף בנזירי בחריפות את קוליאן, אך יחד עם זאת גם נתן לה אפשרות להביע את עמדתה, ולכן כתב השופט: כי מכיוון והוא "נתן גם לה במה נרחבת במסגרת אותה תכנית ולכן אין לי אלא להצטרף לדברים אלה. אמנם, דברי הביקורת של המשיב כלפי גב' קוליאן היו לעיתים בוטים בדגש על הדברים שאמר הרב בניזרי לאחר סיום הראיון שקיים עם גב' קוליאן. אולם, לרוב הם נאמרו במסגרת דיאלוג בין השניים".

לסיום קבע ג'ובראן: "כשאלה הם פני הדברים, לא מצאתי לנכון להיעתר לעתירה, והיא נדחית בזאת. בנסיבות העניין, ונוכח האמור לעיל, לא מצאתי לנכון להטיל על העותרת הוצאות".