הכירו את הממשיך: הגרח"מ וואזנר • פרופיל
משה ויסברג, בחדרי חרדים     ב"ה כ''ז בניסן תשע''ה    5.04.15
'בחדרי חרדים' משרטט פרופיל לבנו הבכור של הגר"ש זצ"ל, שהוכתר אמש בהלוויה לממשיך דרכו כגאב"ד וכראש הישיבה |

במהלך מסע ההלוויה במרכזו הוכתר בנו בכורו הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר לשמש כממשיך דרכו של אביו הגר"ש זצ"ל בהנהגת הישיבה והן ברבנות זכרון מאיר וכראש בית הדין להוראה.

במסע הלוויה בישיבת חכמי לובלין הכתירו גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס לממשיך דרך אביו בהנהגת הישיבה והקהילה לקול קריאות ה'מזל טוב' מהקהל כנהוג בהכתרה.

לאחר מסע הלוויה משרטט 'בחדרי חרדים' פרופיל ראשוני לדמותו של הגרח"מ.

הגאון רבי חיים מאיר וואזנר בן ה 76 נולד בא' סיוון תרצ"ח בווינה שבאוסטריה, לאביו הגר"ש זצ"ל ולאמו מרת רבקה ע"ה.

בשנת תרצ"ט שעלה אביו הגר"ש זצ"ל עם אמו לישראל מפחד עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה, הגר"ש הותיר אצל חמיו וחמותו את רבי חיים מאיר הלוי בן השנה ועלו לארץ שנס הצלתם מהאוניה ידוע ומפורסם - כשמול חוף ימה של נתניה נגמר הדלק באונייה ובעקבות כך עשו הגר"ש ורעייתו את הדרך לחוף בשחייה.

רק לאחר שש שנים מאז נפרדו, הגיע רבי חיים מאיר הלוי לארץ והתאחד שוב עם הוריו.

בבחרותו קנה את רוב תורתו מאביו אליו היה תלמיד מובהק, הגרח"מ הינו חתן הגאון רבי אברהם אליהו מייזס זצ"ל מבד"צ העדה החרדית בירושלים.

ברבות השנים מינה אותו אביו לשמש כר"מ בישיבת חכמי לובלין בשכונת 'זיכרון מאיר' בבני ברק.

בהמשך היגר ללונדון ובמשך 18 שנים כיהן כרב קהילת 'ייטב לב – סאטמר' בלונדון. וחיבר את סדרת הספרים "שמחת הלוי".

לפני כשש שנים סמוך לחג השבועות קיבל את הוראתו הברורה של אביו זצ"ל לעבור לגור לידו בעיר בני ברק. ובכך קבע הגר"ש את בנו הגדול כיורשו בראשות ישיבת חכמי לובלין, ובהנהגת הקהילה.

משהגיע לארץ עוד התעתד לחזור לחו"ל, ואביו אמר לו ש'מכאן אתה לא חוזר ללונדון' - לאחר השיחה כבר היה הגר"ח וואזנר לצידו של אביו, והוא מונה לראב"ד 'זכרון מאיר' לצד אביו הגאב"ד, ומאז לא עזב את הקהילה בבני ברק.

במשך כל השנים האחרונות המחיש הגר"ש זצ"ל לתלמידיו כי הינו חפץ שבנו רבי חיים מאיר הלוי יהיה ממשיכו. למשל מספרים התלמידים כשהגר"ש היה ניגש לפני העמוד היה מחכה לבנו שיסיים את תפילת שמונה עשרה ואז היה מתחיל חזרת הש"ץ.

כך גם בכל האירועים שנערכו הושיבו הגר"ש לצידו והיה מתייעץ עמו בשלל נושאים. הגרח"מ ידוע כתלמיד חכם עצום פוסק הלכות נודע שמזכיר את דמות דיוקנו של אביו.

כעת עם היכנס לנעליו הגדולות של אביו ימשיך בהנהגת הישיבה ובמסירת השיעורים הקבועים כל העת וכן לשבת על דיני תורה והרואה רבות בשנים, הגרח"מ אף ימסור את דרשות שבת הגדול ושבת שובה המסורתיות אליהם היו נוהרים אלפים רבים כמידי שנה.

גם בליל החג האחרון עבר לפני התיבה באמירת 'הלל', כשבאותו זמן נפטר אביו בבית החולים. בסיום התפילה עודכן על ידי מקורביו ששתיקה ממושכת מכסה את פניו, את עריכת הסדר ניהל בבית בנו הרב אברהם אליהו. מהלך הסדר התנהל כרגיל ללא היכר אבילות. בסיום הסדר לא רקד את הריקוד הקבוע כהנהגת אביו ב'חסל סידור פסח', הגרח"מ אמר "ס׳טאנץ׳ך נישט" (אי אפשר לרקוד כעת). בשחרית ובמנחה אמר קדיש.