מסע קודש לאוקראינה - הרבי מויז'ניץ ואלף איש
משה ויסברג, בחדרי חרדים     ב"ה ח' באייר תשע''ה   16.04.15
אלף חסידים יבקיעו שערי שמים ויעתירו בתפילות בקברי אבות החסידות באוקראינה במסגרת מסע בראשות האדמו"ר מויז'ניץ |

אלפי חסידי ויז'ניץ בארץ ובעולם נרגשים לקראת ימי מסע הקודש המרכזי של האדמו"ר מויז'ניץ, בראש קהל עדת חסידיו אל מדינת אוקראינה, ערש החסידות, להשתטח ולהעתיר בתפילות על ציוני אבות החסידות, הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו קדושי ומצוקי ארץ אשר מנוחתם כבוד בערים שעצם הזכרתם מעוררת כיסופים בקרב עדות החסידים.

מעזיבוז, העיר בה ישבתו את שבתם חלק נכבד מבאי מסע הקודש. הלא היא עיירת הקודש בעלת הוד הקדומים, תהיה העיירה הראשונה אליה יגיע יגיע האדמו"ר מויז'ניץ, למעמד השתטחות על ציון הבעל שם טוב הקדוש, צאצאיו וסגל-תלמידיו הטמונים עמו.

גולת הנסיעה ההיסטורית, היא מעמדי ההשטחות בציוני האדמו"רים לבית קאסוב ווויזניצא ביומא דהילולא של בעל ה"תורת חיים" בקאסוב, והטיש שיערוך האדמו"ר בערש החסידות - ויזניצא. מקום בו האירו אבותיו הקדושים.

חסידי ויז'ניץ עמם שוחחנו אומרים כי למעלה משבעים שנה לאחר שאחרון היהודים עזב את העיירה הויז'ניצאית, ישובו הנכדים אל המקום הקדוש ההוא, יחד עם רבם, הצאצא הגדול, ממשיך הדרך שהותוותה שם, שהואצלה שם, בבית היוצר הלוהט של תורה וחסידות, במקום משכנם של מייסדי השושלת, שם, יעמדו שוב חסידים על גבי פרנצע'ס, יביטו שוב בפניו של הוויז'ניצער רבי, בעבודת הקודש, שוב יתלהטו בזמירות שירות ותשבחות, שוב יטו אוזן לקול החוצב להבות אש.

בהמשך יהיה מעמד ההשתטחות על ציון מליץ היושר וסנגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב "שדי בהזכרת שמו לפעול ישועות ורחמים עבור הכלל והפרט".

מעמד נוסף הוא התפילה בברדיטשוב, שם יתאספו, על פי רצונו של האדמו"ר, כל תלמידי מוסדות החינוך של חסידי ויז'ניץ בכל רחבי תבל, כל קהילות הקודש, ובכל המקומות מעוררי הרחמים שיצטרפו לתפילה אדירה שתבקע שערי שמים.

בימים אלו נשלמות ההכנות האחרונות במשרדי 'איגוד מוסדות ויזניץ' לקראת מסע הקודש. המוני חסידים מארה"ב יגיעו לל"ג בעומר בארץ, ומשם יצטרפו אל פמליית האדמו"ר לאוקראינה. גם ההיערכות הלוגיסטית באוקראינה בשיאה, תוך כדי תיאום מלא עם השלטונות וכוחות הביטחון שיאבטחו את האירועים.‏