הכסף של העתיד: יוטלו הגבלות על השימוש במזומן
דניאל פולנסקי, JDN     ב"ה כ''ד בסיון תשע''ה   31.05.15

גובה העסקאות במזומן יוגבל, יצומצם השימוש בצ’קים סחירים, תוטל חובת כתיבת שם המוטב בצ’ק והבנקים יחויבו להציע ללקוחותיהם כרטיסי חיוב מידי (דביט) |

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א’) את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון. זאת בהתאם להסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם מפלגת כולנו.

הוועדה גיבשה מתווה מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק הישראלי. היעד המרכזי של המהלך: מלחמה בהון השחור, מלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון והרחבת המקורות העומדים לרשות הממשלה למימוש יעדיה.

השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כ”דלק” המניע את הכלכלה השחורה. אומדנים שנערכו מצביעים על כך שהכלכלה השחורה בישראל מהווה לאובדן הכנסות של מיליארדי שקלים חדשים מדי שנה.

ההמלצות המרכזיות של הוועדה נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש בצ’קים, וקידום השימוש באמצעים אלקטרוניים והן:

מגבלה של 10,000 ₪ על עסקאות במזומן בטווח המידי, שלאחר מכן תורחב למגבלה של 5000 ₪ ואיסור סיחור צ’קים בסכומים דומים. כמו כן, יוגבל סכום העסקה בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים לסכום של עד 50,000 ₪ בטווח המידי ובשלב הבא – 15,000 ₪. הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר, תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק. כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות צ’קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים. תיירים המבקרים בישראל יוכלו לבצע רכישות במזומן ללא הגבלה, כאשר ברכישות מעל 25,000 ₪ יהיה המוכר הישראלי חייב בדיווח לרשות המסים.
צ’קים סחירים משמשים תחליף למזומן ועל כן יחולו עליהם מגבלות דומות. הוועדה ממליצה להגביל את האפשרות לפרוע צ’ק שסוחר יותר מפעם אחת. בטווח הקצר ניתן יהיה להסב צ’קים פעם אחת ובתנאי שכל פרטי הנסב יפורטו. בשלב הבא, לא ניתן יהיה להסב צ’קים כלל, למעט הסבה לגוף פיננסי מפוקח, תאגיד בנקאי או בנק הדואר.
איסור הוצאת צ’קים ללא רישום שם המוטב – איסור זה בתוספת איסור הסחירות ימנע מצבים בהם צ’קים של אזרחים מתגלגלים לגורמים שונים ללא ידיעתם.
הבנקים יחויבו להציע כרטיס דביט (כרטיס חיוב מידי) לכל לקוח ועמלות הכרטיס יפוקחו ויינקטו צעדים משמעותיים לקידום השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים.

את הוועדה מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו, וחברים בה מנהל רשות המסים, משה אשר; יו”ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פול לנדס; מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, עירית מנדלסון; המשנה ליועמ”ש, רז נזרי; סגן המפקח על הבנקים, אור סופר; המשנה לפרקליט המדינה, יהודה שפר; וראש אגף חקירות במשטרה, ניצב מני יצחקי. שותפים נוספים להמלצות הוועדה הם המפקח על הבנקים, דודו זקן; הממונה על ההגבלים העסקיים דייוויד גילה; וסגן שר האוצר לשעבר, ח”כ מיקי לוי.

שר האוצר, משה כחלון: “מדובר בצעד נוסף להגברת האכיפה והענישה במסגרת המלחמה בהון השחור. החוק מאפשר מלחמה בפשיעה ובהלבנת הון, תוך שהוא מביא להרחבת בסיס המס וזאת ללא צורך בהעלאת מיסים ומבלי לפגוע בשגרת חייהם של האזרחים. בנוסף, החוק יביא לפיתוח טכנולוגיות ושירותים שיקלו על חיי האזרחים במסגרת עסקאות בסכומי כסף גדולים. כפי שהתחייבנו בהסכמים הקואליציוניים לצעד זה יצטרפו מהלכים נוספים אשר יובאו לחקיקה בהקדם”.

מנהל רשות המיסים משה אשר, אמר: “צמצום השימוש במזומן מצטרף לשורת מהלכים שמקדמת רשות המסים במאבקה חסר הפשרות בהון השחור והעלמות מס. מדובר במהלך מידתי, המאזן בין הצורך של האזרחים במזומן בהתנהלותם היום-יומית לבין הגבלת היכולת להשתמש באמצעי תשלום זה במטרה להסתיר פעילות מסחרית לא לגיטימית מרשות המסים”.